Home

Infiltraat voorbeeld

Infiltraat Dokterdokter

infiltraat - Nederlands definitie, grammatica, uitspraak

Er hoopt zich ontstekingsvocht op in de weefsels of organen. Vocht dat niet kan afvloeien en een infiltraat vormt. Voorbeelden daarvan zijn de borstontsteking (mastitis) en de pneumonie. Ook kan zich rondom de galblaas een infiltraat vormen (galblaasinfiltraat). Hetzelfde geldt voor de appendix (appendiculair infiltraat) Een infiltraat op een thoraxfoto wordt regelmatig niet bevestigd bij een beoordeling door een tweede radioloog. Onderzoekers uit Maastricht hebben thoraxfoto's van 243 patiënten met een lageluchtweginfectie door 2 radiologen laten beoordelen. Bij 90% van de beoordelingen bestond overeenstemming (kappa 0,53)

Betekenis Infiltraat - betekenis-definitie

Zo ontstaat een abces Mens en Gezondheid: Aandoeninge

 1. Rood, warm infiltraat met centraal purulente blaar of necrotische prop. Hidradenitis suppurativa. Adviseer strak zittende en schurende kleding te vermijden. 1. Zie Beleid bij abces. Geef tevens antibiotica bij een furunkel boven de onderste kaaklijn, algemene ziekteverschijnselen of bij risicogroepen zie kader Risicogroepen, zie stap 2: 2
 2. Als voorbeeld wordt een zeldzame ziektegeschiedenis beschreven van een 51-jarige vrouw bij wie 5 jaar voor haar dood zowel klinisch als histologisch de diagnose primaire trombocytemie werd gesteld. Na 2 jaar toont het beenmerg progressieve myelofibrose en tenslotte treedt progressie op naar een megakaryoblasten-leukemie waarvan de blasten positief zijn voor plaatjesglycoproteïne IIIa
 3. Een ander voorbeeld: röntgenstralen zullen de luchthoudende longen (zwart) gemakkelijker passeren dan het bot (wit). Het is belangrijk om te weten is dat de röntgenbundel een divergerende eigenschap heeft. Dit houdt in dat deze steeds breder wordt naarmate de afstand tot de röntgenbuis toeneemt

Voorbeeld tekst VOORBLAD VERSLAG RAPPORTAGE Definitie plagiaat: Onder plagiaat wordt verstaan het overnemen van andermans werk en dat laten doorgaan voor eigen werk. Het geheel of gedeeltelijk overnemen van teksten van andere auteurs zonder plaatsing van aanhalingstekens en nauwkeurige bronvermelding in een werkstuk of scriptie valt hieronder Neem kennis van de definitie van 'infiltrant'. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'infiltrant' in het grote Nederlands corpus Voorbeelden zijn cytostatica, sommige antibiotica, ijzer (CosmoFer), fenytoine, theophylline en goudinjecties bij reuma (tauredon), Hepatitis B vaccin). De rangeertechniek wordt ook gebruikt bij het geven van intramusculaire injecties me

Er is geen achtergrens.*) (niet) Een loge abces wordt gekenmerkt door algehele malaise, koorts en zwelling = (juist *) (onjuist ) Een beginnend infiltraat (1-2 dagen oud) wordt gekenmerkt door roodheid van de huid. = (juist ) (onjuist*) Een gevorderd infiltraat (4-5 dagen oud) wordt gekenmerkt door een weke, pijnloze zwelling van het gelaat en. infiltraat (medisch) afzetting van cellen uit het immuunsysteem tussen de normale weefselcelle

Infiltraat op thoraxfoto geen gouden standaard voor

Abcederende infecties, abces, en flegmoneuze ontstekingen. Een abcederende infectie is een infectie waarbij een abces ontstaat (een nieuw gevormde holte gevuld met pus). Bijvoorbeeld een steenpuist (furunkel, karbunkel) veroorzaakt door S. aureus Infiltraten zijn bulten of knobbels die zowel boven als onder de huid voelbaar zijn, ze kunnen spontaan ontstaan. Meestal worden ze echter uitgelokt doordat men een pustel uitgeknepen heeft. Als er druk op de wand van de talgklier wordt uitgeoefend kan deze barsten, waardoor de inhoud in de huid eromheen terechtkomt infiltraat - Vertaling naar Engels - voorbeelden Nederlands | Reverso Context. Vertalingen in context van infiltraat in Nederlands-Engels van Reverso Context: De temperatuur van de oven werd box 100C gehouden over de smelttemperatuur van het infiltraat. VertalingProeflezerSynoniemenVervoegen o Infiltraat (voorbeeld abces) § Komt overeen met pneumonie § Resorptie atelectase § Matte percussie met verhoogde grenzen § Auscultatie is verzwakt of opgeheven. o Exsudaat § Pleuravocht § Compressie atelectas

Voorbeeld verdeling van de opdrachten De groep kan in drieën worden verdeeld, waardoor elke subgroep uit 4 personen bestaat. Subgroep 1: beantwoordt vraag 2.1.1, 3.1.1 en 3.1.2 maar demping is een sterke aanwijzing voor een pneumonisch infiltraat of pleuravocht De betekenis van infiltraten vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van infiltraten gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken

Zo'n infiltraat is door de buikwand heen vaak goed te voelen als een vaste, pijnlijke weerstand. Op den duur verdwijnt het infiltraat (dit kan overigens maanden duren) en is de patiënt weer hersteld. Een voorbeeld is het appendiculair infiltraat: een infiltraat dat zich vormt rondom een ontstoken blinde darm. Achtergebleven rijping voorbeeld 4 G1P0 Inleiding bij 37 weken ivm maternale koorts en foetale tachycardie placenta gewicht 430 gram (conform p25) foetale gewicht 2615 gram (conform p10-20) TORCH en alle andere kweken negatief CD 68 CD 3 Achtergebleven rijping voorbeeld 4 Ernstige villitis van onbekende origine (VUE) infiltraat met macrofagen en T cellen destructieve villitis, minder rijp.

x-thorax - Startpuntradiologie

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Infuusbehandeling 10 © Vilans 22-12-2015 Achtergrondinformatie Subcutane infuusbehandeling: 3 (van 3. 18 huid-gezwellen: abces, cyste, poliep, blaar, zweer, tumor e.a. Op en onder de huid kunnen allerlei verdikkingen voorkomen. Een verdikking van de huid wordt -afhankelijk van de oorzaak, vorm en aard- ook wel knobbel, bult, uitwas of gezwel genoemd. Hierbij een opsomming van de bekendste verdikkingen die zoal op, in en onder je huid kunnen.

Hoornvlies ontsteking: algemene overzichtsfolder

 1. Cultuursensitieve communicatie bij het levenseinde. De zorg voor moslimpatiënten als voorbeeld. Klinische les. 24-07-2017. Nienke de Graeff, Claudia Savelkoul, Adem Köse, Mohammed Ghaly, Cor B.M. Hoffer en Dave H.T. Tjan. Samenvatting Volledig Artikelinfo Auteursinfo Reacties (2) Samenvatting. Samenvatting
 2. Voorbeelden Hieronder worden enkele voorbeelden genoemd van onverwachte bevindingen waar mogelijk, Infiltraat bij CT controle immuun gecompromitteerde patiënt. - Conform de te verwachten uitkomst: Verkeerd liggende centrale lijn bij controle na plaatsing IC
 3. Innate voorbeeld Genetische instabiliteit, ongeremde proliferatie, mechanische stress, hypoxie →Stress in tumorcel →Signalering naar omliggende het immuun infiltraat in kaart brengen in dezelfde patiënt Multiplex technieken om interessante markers op het spoor te komen Immuun infiltraat →mogelijk nieuw
 4. der patiënten met radiografische pneumonie ten onrechte gee
 5. Een voorbeeld: Saskia is aan het herstellen van codependentie. Wanneer ze nu met vrienden afspreekt, kan ze het eerste uur goed bij zichzelf blijven. Ze kan zich dan uitspreken, haar mening geven en aangeven hoe ze zich voelt en waar ze behoefte aan heeft. Echter na een uur merkt ze dat er vervloeiing op de loer ligt
 6. Bij appendiculair infiltraat of abces i.p. conservatief met antibiotische behandeling, zie SWAB-richtlijn: 'sepsis, vermoedelijke focus tractus digestivus' Abces > 5 cm overweeg percutane drainage. Intervals appendectomie i.p. niet geïndiceerd

Wondinfectie - startwondverzorging

Als vergelijkbaar voorbeeld een an-dere patiënt, een dertienjarige KWPN-schimmelmerrie die naast vitiligo ook leucoderma ontwikkelt (Afbeeldingen 7-10). fuus infiltraat van neutrofiele granu - locyten en een beperkte histiocytaire component. Microscopisch werden geen opvallende aantallen bacterië Uitnodigingsbrief (voorbeeld) 32. Inhoudsopgave. 2. NHG/SNPG-Handleiding Griepvaccinatie 2016 Inhoudsopgave. Achtergrondinformatie. 1. Inleiding. De handleiding Griepvaccinatie ondersteunt de huisartspraktijk bij de uitvoering van de griepvaccinatie. De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde

een afschuwelijk voorbeeld is scheurbuik. Pas 80 jaar (waarin vele duizenden zeevarenden nog door scheurbuik dood gingen) nadat de oplossing bekend was, accepteerde de reguliere medische wereld van die tijd de - dus al 80 jaar lang bekende - oplossing: Vitamine C Virale pneumonie is een aandoening waarbij een virus een longontsteking veroorzaakt. Bij de meeste patiënten ontstaat de virale longontsteking als complicatie van een verkoudheid of de griep. Kortademigheid, koorts, hoesten en vermoeidheid zijn de meest voorkomende tekenen van een virale longontsteking. Meestal is de ontsteking in de longen. Een infiltraat kan afgegrensd worden door gedempte percussie, verminderd ademgeruis en crepitaties. Bij een voorafgaande virale infectie kan er ook sprake zijn van een bacteriële superinfectie die gekenmerkt wordt door het (opnieuw) stijgen van de lichaamstemperatuur en een toename van ziek zijn

Casusbespreking4 - StudeerSne

 1. infiltraat een gemengde samenstelling en daardoor een gemiddelde kwaliteit zou bevatten, welke nog juist aan de drink Een voorbeeld van zo'n schema is afgebeeld in een vorige publicati over CIV en de TW [12]. Het schema is hier uitgewerkt als vierkants tabel of matrix
 2. Aandachtspunten. U zult merken dat het in balans houden van uw diabetes in het dagelijks leven bij gebruik van insuline meer aandacht vergt dan voorheen. Zo is bij overgaan op insuline (of op een ander soort of schema) overleg met uw diëtist van belang voor een goede balans met uw voeding
 3. Voorbeelden van definities zijn: (1998) bij 185 kinderen met peritonsillair infiltraat of abces bleken slechts 52% van de kinderen met bewezen abces deviatie van de uvula te hebben en 30% trismus. Ook in de infiltraatgroep kwamen beide symptomen voor

Een duidelijk voorbeeld hiervan was de Legionella-epidemie op de West-Friese Flora, waarbij de sterfte sterk verband hield met onjuiste initiële therapie.7 Daarnaast werd in meerdere studies gesuggereerd dat het afwijken van richtlijnen voor antibioticakeuze (lees: het maken van een onjuiste antibio Grensvlakdermatitis is een ontsteking in de huid die gericht lijkt tegen de onderste laag cellen van de epidermis (opperhuid). De ontstekingscellen komen vanuit de dermis en groeperen zich rond het grensvlak: de overgang van dermis naar epidermis. De term wordt gebruikt in de dermatopathologie, oftewel het histologisch / pathologisch onderzoek. Hilus. De term hilum wordt gebruikt om de plaats aan te geven waar bloedvaten, lymfevaten en zenuwen van en naar een orgaan lopen; de poort tot bijvoorbeeld de longen, het hart of de darmen

Bacteriële huidinfecties NHG-Richtlijne

MKApaktoets - 8 bonus 1-6 - mercado woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen Forse buikpijn en hematoom. 1 reactie. Lichamelijk onderzoek toonde een fors hematoom in de linkerflank. CTA van het abdomen toont een zeer groot rectushematoom van 20x9 cm in de linkerflank. Een 83-jarige man meldde zich op de Spoedeisende Hulp, omdat hij sinds een aantal uur progressieve pijn linksboven in zijn buik voelde Andere gerelateerde documenten Samenvattingen Biologie Leerstof Biologie voor Ingangsexamen Geneeskunde Proef/oefen tentamen 2 September 2014, vragen en antwoorden Collocaties Tekstrevisie - oefenzinnen Inhoudbiomech - inhoudstafel Samenvatting histopathologie deel Roose Bronchopneumonie is een ontstekingsziekte die kleine delen van de longen treft. Overweeg de belangrijkste symptomen, soorten, methoden van diagnose, behandeling en maatregelen om de ziekte te voorkomen Bekijk de voorbeelden van gebruik 'infiltraat' in het grote Nederlands corpus infiltraat, 1. het aanwezig zijn van vocht, rode of witte bloedcellen, wat in weefsels en cellen is afgezet 2. lokale ontsteking met afzetting van vocht in de directe Infiltraat - betekenissen en gebruik van het woord

Nederlandse Patholoog-Anatomen Vereniging Nederlands

Hopstaken RM, Muris JWM, Knottnerus JA, Kester ADM, Rinkens PELM, Dinant GJ. De waarde van anamnese, lichamelijk onderzoek, BSE en CRP voor de diagnose pneumonie bij acute lage-luchtweginfecties. Huisarts Wet 2004;47(1):9-15. Doel Bepalen van de diagnostische waarde van anamnese, lichamelijk onderzoek, bezinking (BSE) en C-reactief proteïne (CRP) voor pneumonie; opstellen van een. Voorbeelden: Soms komt het voor dat de appendicitis al te lang sluimert en er zich een groot ontstekingsproces (infiltraat) in de buik heeft gevormd [...]. De chirurg kan dat niet opereren, want de ontsteking moet eerst tot rust komen

Algemene pathologie 2 2.1 Ontsteking, besmetting en infectie. De algemene pathologie, of algemene ziekteleer, houdt zich bezig met de algemene kennis van oorzaken en uitingen van ziekten Voorbeeld: PIN 19/02 Visus klachten vervalt op 20/08/2020. U dient vóór 20 augustus Titel vervalt op PIN 19/01 Pijn 01/09/2020 PIN 19/02 Visus klachten 20/08/2020 PIN 19/03 Seksuele klachten 19/10/2020 PIN 19/04 Weefseldonatie 03/12/2020. Dit boek legt de basis voor alles wat een doktersassistent moet weten en kunnen. Het geeft een breed beeld van de dagelijkse beroepspraktijk. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk wordt inzicht gegeven in het functioneren van een huisartspraktijk en in de rol en taken van de assistent. Aan bod komen met name het medisch denken en handelen, lichamelijk en aanvullend onderzoek, medische. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'infiltraat' in het grote Nederlands corpus Morbus Jessner (synoniemen: lymphocytic infiltration of the skin, Jessner's benigne lymfocytische infiltratie van de huid, ziekte van Jessner-Kanof, Jessner's disease) is een chronische, goedaardige proliferatie van T-lymfocyten, meestal van de aan zon blootgestelde huid.Het is voor het eerst beschreven in 1953 Een voorbeeld hiervan is co-enzym Q, een vrij verkrijgbaar voedingssupplement, waarvan gedacht wordt dat het helpt bij spierklachten door statinegebruik. De gunstige effecten hiervan zijn echter maar beperkt. Met echografie wordt de dikteen de continuïteit van de pees, evt. oedeem of een infiltraat vastgesteld

Hoe staat het ervoor met uw kennis? Iedere week kunt u reageren op een nieuwe, opmerkelijke casus die uw collega's instuurden. De oplossingen met meer beeldmateriaal en beschrijving van de casus, vindt u hieronder in Gezien, telkens een week na verschijnen van het betreffende wat-ziet-u-artikel Wanneer de celophoping op een ontsteking berust, spreekt men van infiltraat. De belangrijkste huidziekten waarbij nodi en noduli voorkomen, zijn naar anatomisch substraat ingedeeld in tabel 13.1. Erythema nodosum, lepra, leishmaniasis en en necrobiosis lipiodica zijn belangrijke dermatologische aandoeningen die elders niet worden behandeld en daarom hier worden besproken Alopecia areata is met prevalentie de meest oorzaak van door ontsteking geïnduceerd haarverlies van 0,1 tot 0,2%. Het heeft geen voorkeur voor leeftijd of geslacht. Klinisch presenteert alopecia areata zich als een goed omschreven plek van plotseling haarverlies. Het beïnvloedt elk haar dragende gebied. De meest aangetaste plek is de hoofdhuid infiltraat, 1. het aanwezig zijn van vocht, rode of witte bloedcellen, wat in weefsels en cellen. Ik heb het probleem dat regelmatig mijn auto de sleutel niet herkend waardoor de auto. Home. Infiltraatvorming kan worden herkend aan In dit voorbeeld de Fn toets in combinatie met de F3 toets dit voorbeeld inspecteer je of de vrouw pijnlijk oogt. Tijdens je inspectie raak je de cliënt nog niet aan. de thoraxwand geleidt, bijvoorbeeld bij een infiltraat in de longen. Crepitaties zijn sneeuwkraakgeluiden die worden gehoord als balveoli of bronchioli in de longe

Startpuntradiologie

Kolieken zijn krampen (ook wel spasmen genoemd) van het gladde spierweefsel van de wand van je holle organen zoals je slokdarm, maag, darmen, galwegen en galblaas, urinewegen en urineblaas. Zowel volwassenen als kinderen kunnen last hebben van kolieken. Bij volwassenen duidt koliek vaak op nier- of galstenen, maar darmkolieken komen ook voor Een insectenbeet herkennen is belangrijk om vast te stellen wat er moet gebeuren. Alles over allergie legt je precies uit hoe je dit doet. Lees het nu Een bekend voorbeeld is het excessieve, fluorescerende groene wondvocht bij een super-infectie met pseudomonas aeruginosa. (FOTO 1) Deze makkelijk te herkennen infectie zal meestal leiden tot behandeling met systemische antibiotica, antimicrobial dressings, en absorberend verbanden met frequente verbandwisseling Histopathologie: trombi in de bloedvaten met een mild perivasculair lymfocytair infiltraat. 13 73 Veneuze duplex. Geen insufficiëntie of (partiële) occlusie van het oppervlakkig en diep veneus systeem. X-voet. is een uitstekend voorbeeld van hoe het niet zou moeten Een hernia in de rug is een voorbeeld van een aandoening waarbij zenuwpijn optreedt. Hierbij zit een zenuw in je rug bekneld doordat een tussenwervelschijf uitpuilt. Zenuwen kunnen ook ontstoken raken, zoals dat gebeurt bij de oogzenuwontsteking of de gezichtszenuwontsteking

Werkstuk Beroepsmatig Methodisch Handelen - Cijfer 8,2

Anatomie. Het perifere zenuwstelsel bestaat uit 12 paar hersenzenuwen, 31 paar ruggenmergzenuwen en een heel netwerk van aftakkingen.. Werking van het perifere zenuwstelsel. De hersenzenuwen ontspringen vanuit de hersenstam en zijn verantwoordelijk voor het aangezicht, het hart, spijsvertering en luchtwegen. De ruggenmergzenuwen komen vanuit het ruggenmerg en hebben zowel motorische als. Voorbeeld van de gang van zaken: als er bij een operatie een solide tumor wordt verwijderd, gaat die zo snel mogelijk naar de afdeling macroscopie, waar het zieke gedeelte eruit gehaald wordt. Dat weefsel wordt dan in paraffine ingebed en in heel dunne plakjes gesneden amoxicilline vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. Algemeen: Indien behandeling met een breed-spectrum penicilline én orale toediening gewenst is, is hiertoe alleen amoxicilline beschikbaar. Bij otitis media acuta gaat de voorkeur uit naar een afwachtend beleid met adequate pijnbestrijding. Is na drie dagen het effect op pijn en/of koorts onvoldoende dan starten met een.

infiltrant - Nederlands definitie, grammatica, uitspraak

Voorbeeld Gastrectomie bestaat uit gastr en ectomie. gastr = maag, ectomie = wegnemen Je kunt nu zelf bedenken wat nefrectomie, colectomie en appendectomie betekenen. Soms zijn woorddelen aan elkaar geplakt op zo n manier dat het een mooi woord wordt of makkelijker kan worden uitgesproken. Voorbeelden Anemie. an = niet, heem = bloed voorbeeld longontsteking ) en de mate van overgevoeligheid van de luchtwegen. 5 Recidief of recidiverende blaasontsteking. figuur 1.1 Exacerbaties en remissies bij een progressief verloop van een ziekte (in dit geval ms). Basisboek Pathologie Antwoorden studieactiviteite

goed voorbeeld is de reactie op hond, kat en huisstofmijt allergeen, maar ook een voedingsallergie voor pinda's. De + Erytheem en infiltraat ++ Erytheem en papels +++ Erytheem, papels blaren ++++ Erytheem, blaren, erosies Test Probeer de onderstaande foto te beoordelen aan de han Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies, tags/beacons en Javascripts (hierna samen te noemen cookies). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen - adverteerders bijvoorbeeld - die communiceren via de website die jij bezoekt Immunobiologische conditie Voorbeelden Verwacht patroon - geen lymfocyten - niet-hematopoietisch weefsel - geen pieken / banden, zonder achtergrond a - weinig lymfocyten - klein infiltraat, klein monster (bijv. huid) - (kleine) pieken / banden, niet reproduceerbaar - (immuun)activatie met dominante klone

MKApaktoets - 5 Ontstekingen en Geïmpacteerde elementen

Voorbeelden hiervan zijn spontane bacteriële peritonitis bij levercirrose en ascites, Daarnaast kunnen ook dempingen waargenomen worden die passen bij een infiltraat of ascites, of een opgeheven leverdemping bij lucht in de buikholte. Palpatie: Drukpijn en loslaatpijn passen bij een geprikkelde buik Voornamelijk mononucleair infiltraat perifolliculair. Abnormale desquamatie en degeneratie van de binnenste haarwortel-schede. In latere fase dunne, beschadigde buitenste haarwor-telschede en concentrische fibrose in horizontale en fibrous tracts in verticale coupes, als bij andere vormen van PCA. Folliculitis decalvans (fd

combinatie van neutrofiel infiltraat in en rond het bloedvat, met leukocytoclasie gezien. Fibrinoïde necrose en/of erytrocytenextravasatie ondersteunen de diagnose vasculitis.5 Patiënt A is een 60-jarige vrouw, die langdurig werd behandeld met nitrofurantoïne, 50 mg tweemaal daags (als profylaxe voor recidiverende urinewegin-fecties) clindamycine (systemisch) vergelijken met een ander geneesmiddel. Advies. Voor een community-acquired pneumonie (CAP) komt clindamycine pas als behandeling in aanmerking op basis van onderzoek naar de aard en de gevoeligheid van de verwekker; dit onderzoek is noodzakelijk bij onvoldoende effect van de middelen die geadviseerd worden voor de initiële empirische behandeling (zie hiervoor de. Een voorbeeld: Het kan zijn dat mensen met ernstige aandoeningen in de familie zich vaker laten vaccineren dan mensen die geen ernstige aandoeningen in de familie hebben. Als dan wordt gevonden dat de gevaccineerden vaker een ernstige aandoening krijgen dan hoeft dat niet door de vaccinatie te komen, maar kan het ook komen door de aanleg voor die aandoeningen in de familie • Infectie / infiltraat insteekplaats • Dislocatie, disconnectie of occlusie/afknikken van resp. de canule of het systeem • Pompdefect of lege batterij minimaal 5 mg (voorbeeld zie infuusschema). Een eenmalige extra dosis van 1/6 van de 24 uursdosis geeft een kortdurende verdubbeling van de plasmaspiegel (cave: bijwerkingen bij een peritonsillair infiltraat of abces (verplaatsing van de tonsil naar mediaan en van de uvula naar de niet-aangedane zijde naast bemoeilijkt openen van de mond en ernstige slikproblemen), óf bij zeer gezwollen en pijnlijke, eventueel fluctuerende lymfeklieren in de gehele halsregio; dit kan behalve op mononucleosis infectiosa ook duiden op zeldzame (abcederende) lymphadenitis colli