Home

Aantal inwoners Madagascar 2022

Madagaskar - Wikipedi

MADAGASKAR Bevolking Landenweb

Dit gebeurt op basis van informatie uit het verleden en patronen van geboorte, sterfte en migratie per maand. Meer uitleg bij de bevolkingsteller staat onder wat is de bevolkingsteller precies? Eind april 2021 telde Nederland 17 493 969 inwoners De fauna van Madagaskar is, dankzij de geïsoleerde ligging van het eiland, uniek door zijn grote biodiversiteit en het grote aantal endemische diersoorten. Veel diergroepen komen nergens anders in de wereld voor. Hiertoe behoren onder andere de lemuren en tenreks (), de vanga's (), de Madagaskardaggekko's en Madagaskarleguanen en de gouden kikker

Lijst van landen naar inwonertal - Wikipedi

In Oost-Groningen, de Westelijke Mijnstreek en Parkstad Limburg daalde het aantal inwoners tussen 2015 en 2019 met ongeveer 10 per duizend, terwijl de krimp in Noordoost-Friesland en Zeeuws-Vlaanderen minder dan 5 per duizend inwoners bedroeg. Het aantal inwoners in Maastricht-Mergelland bleef in de afgelopen vijf jaar stabiel en in de Achterhoek was er tegen de verwachting in een bescheiden bevolkingsgroei Kerncijfers 2019 De cijfers betreffen 1-1-2019 of over het jaar 2018, tenzij anders vermeld Aantal inwoners 154.220 Geboorte 1.482 Sterfte 1.351 Vestiging 8.262 Vertrek 7.625 Verhuizingen binnen gemeente 9.756 Aantal huishoudens 69.980 Alleenstaand 36% Tweepersoons huishouden 30% Gezin met kinderen 25% Eénoudergezin 7% Meerpersoonshuishouden 2 Aantal inwoners in de buurt Muiderberg, 2013 tot en met 2020. Het aantal inwoners in de buurt Muiderberg is met 70 personen gestegen van 1.655 in 2013 tot 1.725 in 2020 (dat is 4,23%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd Tabel aantal inwoners gemeenten per 1 januari 2019. Tabel aantal inwoners gemeenten per 1 januari 2019; Tabel aantal inwoners gemeente per 1 januari 2019 op alfabetische volgord

Bevolking Caribisch Nederland in 2019 met ruim 800 toegenomen. Op 1 januari 2020 telde Caribisch Nederland bijna 26 duizend inwoners, 830 meer dan een jaar eerder. Deze toename komt vrijwel volledig voor rekening van Bonaire, op Saba en Sint Eustatius groeide de bevolking niet of nauwelijks Antananarivo (Frans: Tananarive, kort Tana) is de hoofdstad van Madagaskar gelegen in de regio Analamanga waarvan het tevens de hoofdplaats is. De stad telt 2.200.000 inwoners (2014) en is daarmee verreweg de grootste stad van het land. Bij de volkstelling van 2018 telde de stad 1,275,207 inwoners 4.325. Inwoners in de buurt Azië, 2013 tot en met 2020. Het aantal inwoners in de buurt Azië is met 170 personen gedaald van 4.325 in 2013 tot 4.155 in 2020 (dat is 3,93%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd Woningmarktmonitor 2019 die voor u ligt, sluit aan bij de eerdere monitors. Daarmee Op 1-1-2018 had De Achterhoek 262.737 inwoners en 114.317 huishoudens. Het aantal huishoudens is met 1.455 gestegen in 2018. Deze stijging van het aantal huishoudens is aanzienlijk groter dan de afgelopen. 7.060. Inwoners in de buurt Hoge Veld, 2013 tot en met 2020. Het aantal inwoners in de buurt Hoge Veld is met 2.050 personen gestegen van 7.060 in 2013 tot 9.110 in 2020 (dat is 29%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd

Telefoons - cellulaire mobiele telefoons per land

Bevolkingsteller - CB

Het aantal inwoners in de leeftijd van 65 jaar en ouder zal de komende jaren toe gaan nemen. De sterkste groei zien we bij de groep inwoners van 75 jaar en ouder. Het gaat om een toename van circa 4.460 inwoners. Dat is een toename van 64%. Het aandeel 75-jarigen in de totale bevolking neemt ook toe. In 2019 is 8,7% van alle inwoners 75 jaar of ouder Belangrijkste inzichten. In de eerste helft van 2019 daalde het aantal inwoners van Limburg met 600 personen*. Dat kwam vooral doordat er meer sterfgevallen dan geboorten waren. Gemeente Weert kende de sterkste groei (± 220), in gemeente Maastricht daalde het aantal inwoners juist het sterkst (± 1.100)

Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2014 berekend. Het aantal inwoners in de buurt Krabbendijke Oostpolder is met 121 personen toegenomen van 704 in 2013 tot 825 in 2020 (dat is 17%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd In 2019 overleden 1 811 inwone rs van Nederland aan zelfdoding, 1 232 mann en en 579 vrouwe n. Onder vrouwen waren 11 proce nt minder zelfdodingen dan in 2018, onder mannen nam het aantal met 5 proce nt toe. Met 10,4 zelfd odingen per 100 duize nd inwoners daalt het zelfdodingscijfer voor het tweede jaar op rij. Begin jaren tachtig was het zelfdodingscijfer het hoogst (14,8 per 100 duizend. Op 1 januari 2019 telde Utrecht 352.941 inwoners, een toename van 5.367 personen vergeleken met het jaar daarvoor. In het jaar 2018 werd de 350.000e inwoner van de stad geboren. Op basis van de huidige prognose is de verwachting dat Utrecht in 2025 het aantal van 400.000 inwoners passeert. Dit is een jaar later dan in de vorige prognose is. Zo telde de stad in 1959 252.000 woningen en woonden daar gemiddeld 3,5 personen. Op 1 januari 2019 had Amsterdam 441.000 woningen en deelden gemiddeld 1,95 inwoners een woning. Het inwonertal van Amsterdam zal ook de komende jaren nog blijven groeien. OIS verwacht dat de stad in 2032 1 miljoen inwoners telt De bestedingen van Rotterdamse inwoners in de stad zijn een belangrijke economische drager. In tabel 2 (pagina 8) wordt aangegeven wat inwoners van Rotterdam op jaarbasis besteden tijdens vrijetijdsbezoek aan de stad. Bezoekers Naast het aantal inwoners groeit het aantal bezoekers. Het aantal hotelovernachtingen steeg tussen 2012-2017 met 50%

Fauna van Madagaskar - Wikipedi

Het aantal inwoners van 20 tot 65 jaar stijgt naar verwachting van 10,3 miljoen nu naar 10,4 miljoen rond 2027. Na een daling stijgt het weer, tot 10,9 miljoen in 2070. Het aantal 0- tot 20-jarigen blijft de komende jaren waarschijnlijk rond de 3,7 miljoen, waarna een toename inzet tot 4,2 miljoen jongeren in 2070 ( CBS, 2020 ) Aantal patiënten op seh, per leeftijdscategorie inwoners, 2016-2017. Bron: Vektis en bevolking CBS. De cijfers per 1000 inwoners per leeftijdscategorie laten zien dat de daling in 2017 aanwezig was in alle leeftijdsgroepen. Tegelijkertijd zien we een verschuiving van de leeftijdsopbouw naar de oudere leeftijdscategorieën 1 In deze wet wordt verstaan onder het aantal inwoners van een gemeente: het aantal inwoners volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari.. 2 Voor de vaststelling van het inwonertal, bedoeld in artikel 8, geldt als peildatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van de verkiezing van de raad Definitie: Deze invoer bevat het percentage van de beroepsbevolking dat geen banen heeft. Aanzienlijke gebrek aan werkgelegenheid kan worden opgemerkt. Beschrijving: De kaart die hier wordt weergegeven, laat zien hoe Werkloosheidspercentage per land varieert. De kleurtint van het land komt overeen met de grootte van de indicator Aantal woningen: op 1 januari 2014 15.970 op 1 januari 2019 16.407 waarvan huur 34% nieuwbouw in 2019 108 sloop in 2019 30 gemid.woningbezetting 2,3 Type: rijtjes- / hoekwoning 48% 2-onder-1 kapwoning 16% vrijstaande woning 24% appartement 12% Waarde: 1-1-2018) minder dan € 150.000 17% €150.000 tot 240.000 4

Randgemeenten bij grote steden groeiden in 2019 het mees

1.3 Aantal gemeenten in Nederland Tabel 1. Aantal gemeenten op 1 januari Bron: CBS 2018, Lisci-Wessels 2004 Jaar Aantal gemeenten Jaar Aantal gemeenten 1900 1.121 2005 467 1910 1.121 2006 458 1920 1.110 2007 443 1930 1.078 2008 443 1940 1.054 2009 441 1950 1.015 2010 431 1960 994 2011 41 Statistische gegevens Tilburg. Veel cijfers in de tabellen gaan over 2020, het jaar van Corona. Dat is in veel bezoekcijfers terug te zien. Per 1 januari 2021 is Biezenmortel bij de gemeente Tilburg gekomen. Cijfers vanaf 1 januari 2021 zijn inclusief Biezenmortel, tenzij anders vermeld. Op 1 januari 2021 had de gemeente Tilburg 221.973 inwoners Bevolkingsprognose: recordaantal inwoners in 2019. AMSTERDAM - Volgens de nieuwe bevolkingsprognose van OIS bereikt Amsterdam in 2019 een recordaantal inwoners. Het oude record van ruim 872.000 inwoners in 1959 wordt dan voorbijgestreefd. Naar verwachting heeft de stad 936.000 inwoners in 2030; in 2040 zijn dat er 980.000 en in 2050 998.000 Inhoud. Naast dit rapport, bestaat de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein uit een dashboard, een rapport beschermd wonen, een wijkprofiel en een database.In het dashboard kunt u uw gemeente vergelijken met elke andere gewenste gemeente, regio, etc. Het rapport beschermd wonen geeft aanvullende informatie over dit thema op het niveau van de centrumgemeente beschermd wonen Aantal scheidingen stijgt met bijna 18% in tien jaar. 13 september 2019 - Het aandeel gescheiden inwoners in Nederland steeg in de afgelopen tien jaar met bijna 18%. De verschillen per gemeenten en provincies zijn groot. In drie provincies daalde het aantal scheiden inwoners zelfs. Het verschil is te zien in de onderstaande kaarten

Madagaskar - Profiel - 2019

Bevolking. Op 1 januari 2019 telde Nederland bijna 17,3 miljoen inwoners. De bevolking groeide in 2018 met 102 duizend inwoners. Dit was net als in 2016 en 2017 vooral door migratie. In 2018 vestigden zich 87 duizend meer mensen in Nederland dan er vertrokken, een lichte stijging ten opzichte van het jaar daarvoor In 2019 was ook al sprake van een toename van binnenlands vertrek, maar die toename is in het afgelopen jaar versterkt. In 2018 en 2019 vertrokken respectievelijk 22.500 en 23.000 Utrechters naar een andere gemeente in Nederland. Vorig jaar liep dat aantal op tot 24.300 (toename van 1.300 ten opzichte van 2019)

Op onderstaande kaart wordt het aantal inwoners per provincie en de bevolkingsdichtheid weergegeven. Door in het menu één of meerdere provincies te kiezen wordt de bevolkingsontwikkeling van deze provincies in de grafiek onder de kaart getoond. Workbook: WSJP_Algemeen_Inwoners Op 1 januari 2017 had Purmerend 79.915 inwoners. Naar verwachting neemt dit aantal met ongeveer 4.600 toe tot 84.224 inwoners in 2032. Vooral in de eerste helft van de prognoseperiode zien we mede door een hoge woningproductie een sterke groei van het aantal inwoners. Naar verwachting zal Purmerend in 2020 de 82.000e inwoner mogen verwelkomen Deze toename van het aantal huishoudens geldt voor bijna elke regio, al gaat na 2035 aan de randen van Nederland het aantal huishoudens toch afnemen. Meest waarschijnlijke ontwikkeling De regionale prognose 2019 beoogt de meest waarschijnlijke ontwikkeling te beschrijven, rekening houdend met nieuwe inzichten en recente ontwikkelingen op nationaal en regionaal niveau Inwonersaantallen 1 januari 2019 - 24.198 . Aantal inwoners. Geboorte overlijden Geboorte overschot Vestiging Vertrek Vestiging overschot; Januari: 24.19 Nederland telde begin 2019 bijna 4,9 miljoen jongeren van 0 tot 25 jaar. Onder hen waren 3,4 miljoen minderjarigen (0 tot 18 jaar) en 1,5 miljoen jongvolwassenen (18 tot 25 jaar). Het aantal kinderen van 4 tot 12 jaar bedroeg 1,5 miljoen. Het aandeel jongeren in de totale bevolking daalt, onder andere doordat ouderen langer blijven leven

Groningen heeft 232.826 inwoners. Dit aantal is gemeten in november 2019. De gemeente Groningen telde in november van 2019 232 826 inwoners. Het samengaan van de gemeentes Groningen, Ten Boer en Haren heeft gezorgd voor een flinke stijging van het inwonertal ten opzichte van het jaar ervoor, toen de gemeente 202.810 inwoners telde In de periode 2019-2060 zal het aantal 80-plussers naar verwachting verdubbelen. Nu zijn er 0,8 miljoen mensen van 80 jaar of ouder, in 2030 zijn dat er waarschijnlijk 1,2 miljoen en in 2040 1,6. Hoeveel keer meer. Nederland heeft op 1 januari 2019 volgens de cijfers van het CBS 17.310.250 inwoners wat 2,7 keer minder is dan Spanje.België heeft volgens de het Belgische Ministerie voor Binnenlandse Zaken 11.376.070 wat 4,09 keer minder is dan Spanje. Spanje's buurland Portugal heeft 10.839.514 inwoners terwijl buurland Frankrijk 67.106.161 inwoners heeft IBIZA - Het eiland Ibiza heeft voor het eerst in de geschiedenis meer dan 150.000 vaste inwoners terwijl ook het aantal inwoners op het eiland Formentera boven de 13.000 is gekomen. De afgelopen 15 jaar is het aantal inwoners op Ibiza met 63% gestegen en op het eiland Formentera met maar liefst 126% aldus de gegevens van het Spaanse Bureau voor de Statistieken (INE) De functie AANTAL telt het aantal cellen dat getallen bevat en tevens het aantal getallen in de argumentenlijst. Gebruik de functie AANTAL om het aantal gegevensitems vast te stellen in een numeriek veld binnen een bereik of een matrix met getallen. U kunt bijvoorbeeld de volgende formule invoeren om het aantal getallen in het bereik A1:A20 te tellen: =AANTAL(A1:A20)

Spanje heeft 46,9 miljoen inwoners (2019) MADRID - Volgens de gegevens van het Spaanse Bureau voor de Statistieken (INE) heeft Spanje sinds 1 januari 2019 om precies te zijn 46.934.632 inwoners. Dat is 276.186 inwoners meer dan op 1 januari 2018. Van het totaal aantal inwoners in Spanje komen er 4.848.516 uit het buitenland, het hoogste. Deze data bevat het totaal aantal inwoners van de gemeente Soest op basis van leeftijdsgroepen, gesplitst naar wijk, buurt en geslacht. Peildatum 31-12-2019 Bevolkingsprognose Noord-Holland 2019-2040 3 Samenvatting Noord-Holland kent momenteel een relatief hoge bevolkingsgroei. Het aantal mensen dat zich vestigt uit het buitenland is ruimschoots groter dan het vertrek en het aantal geboren babys overtreft de sterfte. Naar verwachting blijft de groei ook in de toekomst hoog Gepubliceerd: Donderdag 03 januari 2019 De drie grote Twentse steden groeien weer, Oldenzaal blijft krimpen De grote Twentse steden Enschede, Hengelo en Almelo groeien alle drie weer. Vorig jaar zat Hengelo nog een beetje in de min, maar het afgelopen jaar is het aantal inwoners ook daar weer wat toegenomen Buitenland Bevolking Duitsland groeit als kool, want veel immigranten 'Grootste aantal inwoners sinds Duitse hereniging in 1990' Door: Redactie, 11:04, 25 januari 2019

De scherpe piek in 2019 wordt veroorzaakt door het samengaan van Haarlemmermeer met de gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude. De woningbouwversnelling waar nu op ingezet wordt, veroorzaakt een nieuwe piek rond 2025. pdf Aantal inwoners Haarlemmermeer, naar wijk of kern Aantal inwoners naar leeftijdsgroep, gesplitst op wijk, buurt en geslacht 2019. Deze data bevat de totaal aantal inwoners van de gemeente Soest op basis van leeftijdsgroepen, gesplitst naar wijk, buurt en geslacht. Peildatum is 31 december 2019 De omvang van de Nederlandse bevolking is toegenomen van circa 14 miljoen in 1980 naar ruim 17 miljoen nu. Niet alleen de omvang maar ook de samenstelling van de bevolking verandert: het aantal eengezinshuishoudens neemt toe, de levensverwachting neemt toe en de bevolking vergrijst. Deze demografische ontwikkelingen gaan gepaard met sociaal-economische veranderingen e Evolutie: globaal daalde het aantal verkeersdoden tussen 1999 en 2019 in België. In 2019 bedraagt dit aantal 5,6 doden op 30 dagen per 100.000 inwoners, een lichte stijging ten opzichte van 2018. Internationale vergelijking: het aantal verkeersdoden daalde tussen 1999 en 2019 met 60% in de EU27. Met 5,6 doden per 100.000 inwoners ligt België. In het eerste hoofdstuk wordt het bevolkingscijfer toegelicht, met o.a. het aantal inwoners, de beweging van de bevolking, de bevolking per deelgemeente, de leeftijdsspreiding en de gezinssamenstelling van de bevolking. Op 1 januari 2019 telde Roeselare in totaal 62.787 inwoners, een stijging van 57

Aantal inwoners: 2.879.527 (2020) Aantal woningen: 1.348.750 (2020) Oppervlakte land in vierkante kilometers: 2.665 (2019) Aantal inwoners per vierkante kilometer: 1.071 (2019) Lengte kustlijn Noordzee (in kilometers): 289 (2019 Inwoners (alle leeftijden) Groei van de Haagse bevolking zet door. Volgens de diverse bevolkingsprognoses zal de Haagse bevolking blijven groeien. Op 1 januari 2018 telde Den Haag 533.026 inwoners. Volgens de korte termijn prognose (WBP) zal het aantal inwoners groeien naar 566.716 inwoners in 2023, een toename van 33.690 inwoners (6,3%. Op 1 januari 2019 telde België 11.431.406 wettelijk geregistreerde inwoners. Dat blijkt uit de officiële cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau

Héél véél informatie over Muiderberg (update 2021

NOS Nieuws • Binnenland • 22-07-2019, 00:23 • Aangepast 22-07-2019, 07:35 Warme zomer leidt tot sterke stijging verdrinkingsdoden Het aantal inwoners van Nederland dat is verdronken is vorig. Cijfers over het aantal geboorten in 2020 zijn nog niet beschikbaar, maar afgaand op de sterke stijging van het aantal overlijdens lijkt de kans groot dat er in. 110.986 Inwoners 2019. 47.753 woningen 2019. 3,0% Werkloosheid 2019. 13.250 Oppervlakte in hectare 2019. 2,7% Bijstand 2019. 52.520 Auto's 2019 Aantal inwoners: ± 9.302.000 Oppervlakte: ± 450.000 km² Bevolkingsdichtheid: ± 20,6 inwoners / km² Aantal provincies: 2 Zo veranderde het aantal inwoners van Rotterdam in 2020. Aan het begin van 2020 was jij één van de 651.157 Rotterdammers. Aan het eind van het jaar waren dit er 652.541. Waardoor komt die stijging

Het aantal inwoners in de gemeente Rucphen is licht gestegen. Ten opzichte van 1 januari 2018 steeg het inwoneraantal over 2018 met in totaal 173. Per 1 januari 2019 bedraagt het aantal inwoners 22.574. Stijging inwonertal in vier van de vijf kernen Vier van de vijf kernen van de gemeente Rucphen zagen in 2018 hun [ Inwoners IJsland 2021. IJsland had een bevolkingsaantal van 364.134 per 1 januari 2020, en meet een oppervlakte van 103.000 km².Daarmee is IJsland het dunstbevolkte land van Europa. De hoofdstad Reykjavík ligt aan de zuidwestkust en is 's werelds noordelijkste hoofdstad IJsland Hoofdstad Reykjavik Oppervlakte 102.775 km² (= 3,4 x België) Aantal inwoners 368.010 (1 oktober 2020) Staatshoofd. wo 19 jun 2019 16:39 Van alle EU-lidstaten telde het Verenigd Koninkrijk vorig jaar het minst aantal verkeersdoden per miljoen inwoners. Dat blijkt uit een studie van de European Transport Safety Council (ETSC), een denktank van verkeersexperts. In.

Tabel aantal inwoners gemeenten per 1 januari 2019

 1. Zoekresultaten met aantal inwoners | Woerden.nl. Wij zijn beperkt geopend i.v.m. het coronavirus. Maak een afspraak voordat u naar het gemeentehuis komt. Bekijk de laatste updates rond corona op de nieuwspagina. Voor andere zaken over corona kunt u terecht op de pagina Coronavirus in Woerden. U bent hier
 2. Aantal gevallen woninginbraken per provincie. Afgelopen jaar werden er dagelijks gemiddeld 108 woninginbraken geregistreerd. Bekijk hieronder hoeveel woninginbraken er per provincie werden gepleegd en of er -ten opzichte van 2018- sprake is van een daling of stijging. Hierin vallen vooral de provincies Flevoland, Limburg en Gelderland op
 3. Deze gemeenten zullen ook sneller vergrijzen dan de steden. Ook wonen steeds meer mensen alleen. Dat blijkt uit de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral de grote steden zet de groei van het aantal inwoners explosief door
 4. Cijfers over het aantal eenzame inwoners: 12-24 JARIGEN 2019 34% voelt zich soms EENZAAM 5% voelt zich ernstig EENZAAM 19-PLUSSERS 2016 43% voelt zich soms EENZAAM 11% voelt zich ernstig EENZAAM Waarom is eenzaamheid een probleem? • Mensen die langere tijd eenzaam zijn, voelen zich niet verbonden met anderen en kampen met een negatie

Per 10.000 inwoners staan er in deze provincie momenteel 205 camera's in de politiedatabase, terwijl dit er in 2019 nog 157 waren. In Gelderland was relatief gezien de kleinste verandering te zien: hier nam het aantal camera's toe van 174 in 2019 tot 192 dit jaar per 10.000 inwoners In Eindhoven steeg het aantal inwoners ook, maar iets minder hard. In de eerste zes maanden is er een groei te zien van 232 nieuwe inwoners. 1157 baby's werden geboren tegenover 1113 sterfgevallen. Er vertrokken meer Eindhovenaren naar andere gemeentes dan dat er bijkwamen. 6695 Eindhovenaren ruilden hun stad in voor een ander gemeente, 5691 bewoners kwamen erbij Van de ongeveer 366 miljoen volwassen inwoners van de Europese Unie is 70 procent nu ingeënt. Dat aantal komt waarschijnlijk uit op ongeveer 500. ongeveer 12 procent meer dan in 2019,. In 2019 en 2021 is onder het inwonerspanel Brummens Spreekt onderzoek gedaan naar de woonbehoefte van onze inwoners. Het aantal inwoners tussen de 0 en 64 jaar neemt af, terwijl het aantal inwoners van 75 jaar en ouder significant toeneemt

Madagaskar is een van de armste landen ter wereld, waar meer dan de helft van de bevolking van de landbouw leeft. Ook de export bestaat voor een groot deel uit agrarische producten. De economie groeit erg traag door o.a. corruptie, lage wereldhandelsprijzen, slechte infrastructuur, geïsoleerde ligging, geringe koopkracht van de bevolking en natuurrampen 10. Mexico - 126.014.024 inwoners. Op het Amerikaanse continent heeft alleen de Verenigde Staten meer inwoners dan Mexico. Pas sinds 2019 heeft Mexico een plekje weten te bemachtigen in deze top 10, ze zijn Japan gepasseerd. De inwonersaantallen van Mexico groeien nog steeds, maar een stuk minder snel dan een aantal jaren geleden

Aantal inwoners en huishoudens blijven stijgen. Het aantal inwoners van Nederland groeit tot 2035 naar verwachting tot 18,3 miljoen, dat is een toename van 1 miljoen ten opzichte van 2018. Volgens de nieuwe PBL/CBS Regionale prognose wordt het grootste deel van deze bevolkingsgroei verwacht in en rond de grote en middelgrote steden StatLine is de databank van het CBS. Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving en is vrij beschikbaar 2019 - Achtergronddocument Verkenning bevolking 2050 (ministerie van SZW, 18 december 2019) - Prognose: 19 miljoen inwoners in 2039 (CBS, 17 december 2019) - Bevolkingsgroei al op zelfde niveau als totaal 2018 (CBS, 30 oktober 2019) - Prognose 2019-2050: woningbouwveronderstellingen (CBS / PBL, 8 oktober 2019) - Sterke groei in steden en randgemeenten verwacht (CBS / PBL, 10 september 2019 Aantal inwoners: 20.568.000. U zou misschien verwachten dat Rio de Janeiro vermeld staat in de top 10 lijst van de grootste steden ter wereld. Maar niets is minder waar. Rio telt 'slechts' 6.3 miljoen inwoners en São Paulo ruim 20.5 miljoen. São Paulo wordt de culturele hoofdstad van Brazilië genoemd In 2018 en 2019 stijgt het aantal jongeren dat hulp kreeg vanuit de Jeugdwet. In 2019 is de groei nog 7%. In 2020 (voorlopige cijfers) daalt het aantal zorgaanwijzingen juist. De aanpassingen in beleidsregels kunnen een reden voor de daling. Tijdens de coronacrisis bezoeken inwoners ook minder snel doorverwijzers, zoals de huisarts of het wijkteam

In 2019 waren dit 171.192 leerlingen en 707 scholen. Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vind u hier en hier en voor Gezondheidsmonitors Jeugd vindt u hier . Gewoonlijk kunt u bij het digitale loket Gezondheidsmonitors data of cijfers aanvragen uit de Gezondheidsmonitors voor onderzoek en beleid op zowel lokaal als landelijk niveau Utrecht in Cijfers. Utrecht in Cijfers toont hoe het feitelijk gaat met Utrecht en haar inwoners. Door hieronder te klikken op een thema komt u in een overzichtelijk dashboard met de belangrijkste cijfers over de stad. U kunt hier ook een wijk of buurt selecteren. In de databank vindt u meer cijfers en kunt u zelf tabellen en grafieken maken In cijfers. 110.986 Inwoners 2019 47.753 woningen 2019 3,0% Werkloosheid 2019 13.250 Oppervlakte in hectare 2019 2,7% Bijstand 2019 52.520 Auto's 2019. Gemeente Alphen aan den Rijn biedt u op deze website statistische gegevens over allerlei onderwerpen. De cijfers worden gepresenteerd in tabellen, grafieken en kaarten die u zelf kunt samenstellen Aantallen & herkomst. In 2020 kwamen er in totaal 17 585 asielzoekers en nareizigers. In 2019 kwamen er in totaal 26 720 asielzoekers en nareizigers. In 2015 was er een piek in het aantal asielzoekers dat naar Nederland kwam. De oorlog in Syrië zorgde in dat jaar voor een grote vluchtelingenstroom Een overzicht van 10 landen met de meeste inwoners. Deze landen hebben een grote bevolking en behoren tot de grootste landen ter wereld. In dit artikel ontdek je; het aantal inwoners in Rusland, de meest dichtbevolkte landen en het aantal inwoners in Chin

Statistisch rapport 2019 Verkeersongevallen 2018 Rapport nr. 2020-S-01-NL Auteurs: Slootmans F. & Lequeux Q. Mortaliteit (aantal doden 30 dagen per miljoen inwoners) voor de landen van de EU-28 (2017) 15 Figuur 11. Evolutie van het aantal verkeersdoden per miljoen inwoners tussen 2008 en 2017 in verschillend De Nederlandse bevolking nam in het afgelopen jaar toe met 132.000 inwoners, waardoor er nu 17,4 miljoen mensen in Nederland wonen. De bevolking steeg vooral snel in en rondom de grote steden. Dat.

Bevolking Caribisch Nederland in 2019 met ruim 800 toegenome

 1. Bevolking: Duitsland 2020 - PopulationPyramid.net. PopulationPyramid.net Bevolkingspiramides van de wereld van 1950 tot 2100. Duitsland. Afghanistan Afrika Albanië Algerije Amerikaanse Maagdeneilanden Angola Antigua en Barbuda Argentinië Armenië Aruba Australië (land) Azerbeidzjan Azië Bahama's Bahrein Bangladesh Barbados België Belize.
 2. Het aantal eenoudergezinnen in Utrecht is toegenomen van 7.100 in 2001 tot 10.800 in 2021. Landelijk gezien neemt het aantal eenoudergezinnen sterker toe, en daarmee ook het aantal kinderen met één ouder in het huishouden. Uit cijfers van het CBS uit 2019 blijkt dat in Nederland 16% van de kinderen tot 18 jaar in een eenouderhuishouden woont
 3. der, 3 sbao-scholen
 4. Inwoners (alle leeftijden) Ruim een half miljoen inwoners in Den Haag. Den Haag behoort samen met Amsterdam, Rotterdam en Utrecht tot de vier grootste steden van Nederland (G4) en staat qua inwoneraantal op nummer drie (tabel 1). 2,3 Uit de gegevens van Den Haag in Cijfers komt naar voren dat Den Haag op 1 januari 2020 546.335 inwoners telde: 271.448 mannen en 274.887 vrouwen
 5. Bevolkingsomvang en aantal huishoudens, 1980-2016. U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken. Per 1 januari 2017 bedraagt de Nederlandse bevolking 17,1 miljoen inwoners
 6. Inwoners verhuisden uit de regio naar Flevoland en Utrecht. Sinds een aantal jaren is dit veranderd en is de vestiging in de regio hoger dan het vertrek. Door de aantrekkelijke groene woonomgeving is de vraag naar woningen groot. Het aantal inwoners neemt toe met ongeveer 18.000 en het aantal huishoudens stijgt met 13.500
 7. Leiden, 5 december 2019, 14:58 uur door Arjen Kennis. Er wordt een sterke groei in aantal inwoners in de Leidse regio verwacht. Leiden heeft in 2035 naar verwachting 142 duizend inwoners, ruim 17 duizend meer dan nu. Niet alleen Leiden maar ook Oegstgeest en Zoeterwoude kunnen een forse toename van het aantal inwoners verwachten

leeftijd aantal mannen in % aantal vrouwen in % totaal in % 0-4: 2.269: 2,4: 2.180: 2,4: 4.449: 4,8: 5-9: 2.536: 2,7: 2.441: 2,6: 4.977: 5,4: 10-14: 2.835: 3,1: 2.599. Uit de cijfers blijkt wel dat h et waargenomen aantal overlijdens in 2021 enkel in januari beduidend hoger lag dan gemiddeld voor dezelfde maand in de periode 2015-2019. In mei 2021 was het aantal overlijdens nagenoeg gelijk aan het gemiddelde aantal in de periode 2015-2019 voor d eze maand: in mei 202 1 stierven 5.092 inwoners 388 Aantal inwoners Schiermonnikoog: 941: De top 50 van grootste gemeenten is hetzelfde als in 2015 (december). Alleen de gemeenten Haarlem & Enschede en Almelo & Hoorn wisselen van positie. De lijst van inwoners per gemeente is opgesteld dankzij de overheidsdatabase van Overheid in Nederland Het SCP stelt de hoogte van de armoedegrens vast met twee referentiebudgetten. Het strikte basisbehoeftenbudget omvat de minimale uitgaven van een zelfstandig huishouden aan onvermijdbare, basale zaken als voedsel, kleding, wonen, verzekering et cetera. Het niet-veel-maar-toereikendbudget (nvmt) houdt ook rekening met de minimale kosten van ontspanning en sociale participatie

Aantal inwoners in Haarlemmermeer, naar wijk en kern 2000 2005 2010 2015 2020 Hoofddorp 56.773 65.239 73.263 73.331 76.638 Hoofddorp Bornholm 8.830 8.397 8.135 8.033 7.901 Hoofddorp Centrum 10.510 11.560 11.599 12.090 13.579 Hoofddorp Floriande 32 9.025 17.911 18.286 18.591 Hoofddorp Graan voor Visch 3.718 3.873 3.977 4.008 4.07 aantal festivals gestegen. Onlangs zijn 1275 festivals in Nederland en België geactualiseerd voor het culturele adressenbestand AdresData.Dit levert een schat aan informatie op die we graag met u delen in dit Festival Overzicht 2019.We hebben gekeken naar het aantal festivals en het aantal bezoekers per provincie In Woensdrecht nam het aantal camera's het sterkst toe, van 163 in november 2019 tot 315 camera's in mei 2021 (+93,3%). In Vught nam het aantal camera's juist licht af, namelijk met 1,7%. In Veldhoven lopen inwoners de grootste kans dat zij op camerabeelden worden vastgelegd /Aantal inwoners /290 342 550 /Bevolkingsgroeicijfer /0,92 procent / Bevolkingsdichtheid /30 personen per vierkante kilometer / Verstedelijking /Stad /77 procen Het aantal fietsdoden ligt in Zweden veel lager (rond de 90% lager dan in Nederland, 23 vs 228) Aanpassing zorgstelsel in 2019 in gang gezet (minder markt) De tabel toont het aantal coronadoden per miljoen inwoners, Zweden rapporteerde 569/M(iljoen), Als we een tussentijdse vergelijking maken van de toename van het aantal covid19doden/miljoen inw. tov. het einde van de 1e golf (datum 5/8/20,

Minder inwoners naar het buitenland. In het coronajaar verhuisden opvallend minder inwoners naar het buitenland. In 2019 registreerden we nog 218 emigranten. In 2020 zakte dit aantal terug tot 157. Geboortetekort van 108. Het aantal overlijdens steeg in 2020 (433) fors in vergelijking met 2019 (355), vermoedelijk grotendeels te wijten aan de. U vindt informatie over het aantal inwoners en de bevolkingssamenstelling qua leeftijd, sociaaleconomische status (SES), etnische achtergrond, huishoudens en de staat van werkeloosheid en schulden in Almere. 1. Inwonersaantal. Ruim 207.000 Almeerse inwoners. Almere is met 207.819 inwoners de grootste gemeente in Flevoland. Op 1 januari 2019.

Antananarivo (stad) - Wikipedi

 1. Onze inwoners en ondernemers kunnen bouwen op een besluitvaardige en betrouwbare gemeente. Een gastvrije en klantgerichte gemeente. fte per 1.000 inwoners. 7,2. 2019. Eigen gegevens. Het aantal fte, inclusief vacatures, per 1.000 inwoners. 0. Bezetting. fte per 1.000 inwoners. 6,4
 2. 4,5 personen per woning. Amsterdam kreeg er in 1921 in één keer 35.481 inwoners bij. Dit waren de bewoners van de gemeenten Nieuwendam, Ransdorp, Watergraafsmeer, Sloten en Buiksloot die sinds 1 januari 1921 bij Amsterdam horen. Amsterdam had toen 689.195 inwoners. Die woonden in 153.702 zelfstandige woonruimtes; dat is gemiddeld 4,5 personen.
 3. totaal aantal inwoners 2019 11547 2020 11471 Eenheid aantal Bron BRP Onderwerp Beschrijving totaal aantal inwoners Totaal aantal inwoners (op 1 januari van het betreffende jaar) Title: aantal inwoners.xlsx Author: aalhu001 Created Date
 4. Ook het aantal Nederlanders met een consumptief krediet daalde. Van 9,4 miljoen eind 2019 naar 8,8 miljoen eind 2020. De meeste kredieten worden afgesloten in de leeftijdsgroep van 51 tot en met 60 jaar. In Wageningen is het percentage personen (van de inwoners van 18 jaar en ouder) met een consumptief krediet het laagst. In Lelystad het hoogst
 5. In België lag het aantal verkeersdoden in 2017 op 54 per miljoen inwoners, een verbetering met 3% vergeleken met 2016. Van het totale aantal dodelijke ongevallen in de EU is 46% autopassagiers. 54% zijn kwetsbare weggebruikers, die opgedeeld worden in 21% voetgangers, 14% motorrijders, 8% fietsers en 11% gebruikt andere vervoerswijzen

Het bezwaar van actiegroep de Groninger Bodem Beweging en een aantal inwoners van Groningen tegen het Gaswinningsbesluit 2020-2021 is afgewezen door de Raad van State.. Toenmalig minister Wiebes. Wat we doen. Wij plaatsen, beheren en onderhouden door het hele land 24/7 openbare City AED's. Daarmee stellen we (burger-)hulpverleners in staat mensenlevens te redden, tot wel 30 per dag! We werken samen en in opdracht van gemeenten, institutionele beleggers, vastgoedondernemingen, VVE's etc. Wij ontzorgen 100% in het Hartveilig maken van.

Amsterdam heeft eind november met 873.200 inwoners meer inwoners dan ooit, verwacht het onderzoeksbureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS). Daarmee zou het record van 872.428 inwoners op 1. De Hoge Commissaris voor Planning (HCP) heeft nieuwe cijfers gepubliceerd over het aantal inwoners van Marokko. Nieuws over Marokko en andere actuele Marokkaanse onderwerpe De Nederlandse bevolking is in 2019 harder gegroeid dan de 44 jaar ervoor. Nederland heeft er vorig jaar naar schatting 132.000 inwoners bij gekregen en daarmee wonen er nu meer dan 17,4 miljoen.

Zo zijn er in Brussel-Stad bijna 180.000 inwoners ingeschreven, een stijging van bijna 2.600 personen. In Anderlecht kwamen er ongeveer 1.200 inwoners bij (118.920 inwoners). Ook in de kleinere gemeenten neemt de bevolking toe. Etterbeek haalt de kaap van 48.000 inwoners, Evere telt voortaan 41.588 personen (beide een stijging van 1 procent) Aantal inwoners Europese Unie stijgt naar 513 miljoen. Het aantal inwoners van de Europese Unie is in een jaar tijd met ruim een miljoen toegenomen. Op 1 januari van dit jaar woonden er ruim 513 miljoen mensen in de EU-landen; een jaar eerder waren het er ruim 512 miljoen. Dat betekent een stijging van 0,2 procent aantal inwoners gemeente Peel en Maas per kern/ peildatum 31-12 Kern 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Baarlo 66236.634 6.588 6548 6498 6540 6502. De gemeente heeft in 2016 een nieuw schulddienstverleningsbeleid vastgesteld, voor de periode 2016-2019. In het onderzoeksrapport staat dat te verwachten is dat ook dat nieuwe beleid weinig zal bijdragen aan het verminderen van het aantal inwoners met problematische schulden

Recordaantal vluchtelingen: de cijfers. In 2019 is een recordaantal mensen op de vlucht als gevolg van oorlog, geweld of vervolging. Uit het jaarlijkse UNHCR Global Trends rapport blijkt dat eind 2018 70,8 miljoen mensen ontheemd waren in 2017 waren dat er 68,5 miljoen Aantal Nederlandse vakantiegangers bereikt dieptepunt in tweede kwartaal. (Bron CBS) Het aantal Nederlanders dat in het tweede kwartaal van 2020 op vakantie ging was 65 procent lager dan in het tweede kwartaal van 2019. De daling is veruit het grootst voor vakantiegangers met een buitenlandse bestemming, 98 procent in april en mei

ENSCHEDE/ALMELO - De 38-jarige Twentse Nathalie H. is veroordeeld tot 9 maanden cel omdat ze met zielige verhalen inwoners van Enschede en Almelo wist over te halen om haar geld te 'lenen'

Héél véél informatie over Azië (update 2021!) AlleCijfers

 1. Héél véél informatie over Hoge Veld (update 2021
 2. Structuur van de bevolking Statbe
 3. Héél véél informatie over Polsbroek Dorp (update 2021
 4. Provincies van Nederland - Wikipedi
 5. Aantal mensen in Drenthe stijgt in eerste helft 201
 6. Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 201
 7. Bevolkingsgroei HR-kiosk

Aantal mensen in Limburg daalt in eerste helft 201

 1. Héél véél informatie over Krabbendijke Oostpolder (update
 2. 1 811 zelfdodingen in 2019 - CB
 3. Data en informati