Home

Aderlating als uitdrukking

Aderlating - (Fr.: saignée, Duitsch: Aderlass; Eng.: blootletting). Het onttrekken van bloed door het openen van een ader. Hippocrates, de beroemde Grieksche arts (470—364 v. C.), spreekt reeds van de aderlating of venaesectie als van een oude uitvinding Uitdrukking. De oude techniek leeft vandaag de dag nog voort in de taaluitdrukking dat is een (financiële) aderlating. Deze wordt meestal gebruikt om aan te geven dat een groot verlies is geleden d.w.z. de straf, eig. de doodstraf, voor iets ontvangen; bij overdracht de gevolgen van iets moeten dragen, bepaaldelijk veel moeten betalen (vgl. iemand aderlaten, en een aderlating). In den zin van 'sterven' komt bloeden voor in Leuv

Wat is de betekenis van aderlating - Ensi

In de zevende druk (1950) staat hetzelfde; in de achtste druk (1961) komt een rib uit het lijf voor het eerst voor in de betekenis die we nu kennen ('een financiële aderlating'). In de recentste Van Dale (2015) komt dat is een rib uit zijn schotel (dat is een onverwacht financieel nadeel) nog steeds voor, naast dat is een rib uit je lijf (dat is een grote uitgave, een geweldige aderlating) aderlass m. o.) aderlating. J. Vercoullie (1925), Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal , Den Haag / Gent aderlaten o.w. , niet een samenstelling, maar ontstaan uit de uitdrukking een ader laten , Mnl. ter aderen laten ; hier gelijk in aflaten is laten = loslaten IJzerstapelziekte of hemochromatose is een ziekte waarbij ijzer wordt opgeslagen in vooral de lever, het hart en/of de alvleesklier. Te veel ijzer in de lever kan leiden tot een vergrote lever, leverfalen, leverkanker of levercirrose (=vorming van littekenweefsel in de lever). IJzerstapeling in het hart kan leiden tot een onregelmatige hartslag en. Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden naar hun oorsprong en beteekenis verklaard (Stoett, F.A., 1923-1925) (pag. 5) In zijn geheel te lezen Digitaal te doorzoeken Gratis toegankelijk Delpher.n

Aderlating (aderlaten) - Medische techniek Historie

aderlating op het ziekenhuis moet zijn, de prikassistentes of verpleegkundi­ gen te attenderen op de mogelijkheid om gratis een lezing te krijgen over hemochromatose in het kader van hun nascholing. Men hoeft slechts contact op te nemen met ondergetekende. In samenspraak met leiding en/of internist kan een leerzame avond worden aangeboden Meer woorden die rijmen op aderlating i Onderstaande woorden rijmen ook op aderlating , maar minder goed dan de vetgedrukte woorden bovenaan. Kijk vooral ook onder aan de lijst voor meer rijm op aderlating : daar staat meestal een aantal uitdrukkingen en die kunnen een gedicht, lied of vers een onverwacht, speels en origineel karakter geven

F.A. Stoett, Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen ..

 1. Stijlfouten zijn fouten tegen de goede stijl. Vaak gaat het om verhaspelde uitdrukkingen, een verkeerde woordkeuze of zinnen die ontsporen. In sommige gevallen gebruiken auteurs dergelijke afwijkingen met opzet; dan worden het stijlfiguren genoemd en wordt er (meestal) geen bezwaar tegen gemaakt.. Enkele bekende stijlfouten
 2. Herkomst van een wassen neus. De uitdrukking een wassen neus hebben, is afkomstig uit de wereld van toneel en theater. Vroeger, zo meldt het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale uit 2006, gebruikten acteurs namelijk wassen neuzen op het podium, als onderdeel van hun outfit. Deze neus konden zij geheel naar eigen wens vervormen als ze op het tonele van persoon wilden veranderen of even.
 3. aderlating; naamwoordje; plakalbum; dwalen rond; objektglas; ophieuwden; er de pas inzetten; pu ren; berichtte; zuurgraad; merknaam; zoek; bonthandels; Klerus; harthypertrofietj
 4. Tijdens een aderlating, zo bericht The Toronto Star, hield de patiënt gewoonlijk met één hand een stok omklemd, opdat de aderen zouden opzetten en het bloed vrijelijk kon stromen. jw201
 5. De uitdrukking: Ik ben geen uithangbord, betekent dat iemand meer te doen heeft dan alleen maar ergens te hangen. Een andere uitdrukking: Mijn arm is geen uithangbord, wordt wel eens uitgesproken als iemand iets wil aanreiken en de ontvanger pakt het niet aan

Betekenis Aderlating - betekenis-definitie

Uittreksel hoofdstuk 9-12. Vak: Inleiding in de filosofie (C13132) Uittrekse l hoofd stuk 9 t/m 12. Hoofds tuk 9. Arist ote les pra ktische filosofie. Intr oductie : Ethiek en pol itiek e filosofie vormen bij Aristo teles één g eheel. Met het goede lev en bedoelt hij niet allee n het mor ele goede le ven maar v ooral e en fr aai, boeiend 1.Een helikopterblik op onze geestelijke gezondheidszorg 1.1 De geschiedenis van de psychiatrie: een kort overzicht Periode van afwijkend gedrag op geestelijk vlak = benoemd als krankzinnig, bezeten, zot o Bepaalde behandelvorm: de aderlating, warme baden, schedelvorming,... Op het moment dat men begon te denken dat deze mensen ziek waren, begonnen ze erin te geloven dat er. Hoofdsplitsingsakte is leidend. 27 maart 2015. De splitsingsakten van de Verenigingen van Eigenaren in Nederland zijn ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. De rechtszekerheid vergt dat bij een uitleg van de splitsingsakte slechts acht mag worden geslagen op de gegevens die voor derden uit of aan de hand van de in de openbare. Als anticoagulans wordt in de regel citraat (ACD-A) gebruikt. (ASFA) ten volle erkend en komt tot uitdrukking in overzichten die worden gepubliceerd in de Journal of Clinical Apheresis. (polyglobulie) worden erytocytaferese ook wel toegepast, alhoewel geen goede argumenten zijn i.v.m. de klassieke aderlating

Aderlating - 2 definities - Encycl

 1. Dit is de fase tussen de eerste aderlating en het moment dat de ferritinewaarde weer normaal is maatschappelijk als in economisch opzicht medisch: geen leveraandoening, geen reumatische klachten, geen diabetes, patiënttevredenheid tot uitdrukking brengen. 8 december 2014 21 E.3 Zorgstandaard - visie HVN (2
 2. Hemoglobine is het eiwit dat de rode bloedcellen rood kleurt en instaat voor het zuurstoftransport in het bloed. De hematocrietwaarde drukt uit hoeveel rode bloedcellen er te vinden zijn in een bepaald bloedvolume. Bij vaststelling van erythrocytose zal de arts een onderscheid proberen te maken tussen de mogelijke oorzaken van de aandoening
 3. Studenten bekeken ook Samenvatting Het Palet van de Psychologie compleet - Een samenvatting van het boek in de vorm van vragen en antwoorden. Samenvatting Colleges - Psychopathologie - College - aantekeningen, colleges 1 - 7 Hoorcollege Psychologie 9 September 3 Veranderkundige modellen Donkers Les 1 - Samenvatting Psychologie een Inleiding Psychologie 6 perspectieven (1.2
 4. 2 Samen met uw specialist heeft u besloten aderlating toe te passen. In deze folder geven wij informatie over deze behandeling. Wanneer aderlaten ; Laatst werd ik gevraagd om als expert en ervaringsdeskundige mijn visie te geven op een gezond leven op de site van Linda Net zoals aderlaten om een ziekte te
 5. Geschiedenis van de geneeskunde in vogelvlucht. De geneeskunde moet tegenwoordig gebaseerd zijn op bewijs dat wordt verkregen door natuurwetenschappelijke methoden. Behandelingen gebeuren daarom met bewezen therapie in plaats van probeersels wat in vroegere eeuwen wel gebeurde. Maar het leveren van hard bewijs is niet zo eenvoudig, waardoor die.
 6. Temperamentenleer - melancholisch, cholerisch, flegmatisch? De temperamentenleer is een fascinerende theorie over de persoonlijkheidstypen. Een leer waarvan Hippocrates (460 v.C.-370 v.C.) als de grondlegger wordt beschouwd, ofwel de leer van de lichaamssappen (humoraalgeneeskunde)
 7. Zuurstofsaturatie is het gehalte van zuurstof in het bloed. In de geneeskunde wordt het bepaald als het deel van de zuurstofverzadigde hemoglobine ten opzichte van de totale hemoglobine (verzadigd en onverzadigd) in het bloed. Het menselijk lichaam regelt, via onder andere het ademhalingsstelsel, dat de zuurstofsaturatie in balans blijft..

Aderlaten - Wikisag

 1. Populairste woorden met een A. arrogant 36923 views 1263 votes. argument 21405 views 816 votes. accommodatie 35314 views 774 votes. autonoom 71073 views 714 votes. auteur 12606 views 701 votes. autoriteit 34533 views 701 votes. adel 10164 views 664 votes. ambitie 25329 views 648 votes
 2. g van de gebruikers van de jaarrekening,.
 3. Beetje verkeerde uitdrukking. Die wordt namelijk gebruikt als in: dit is de top van de ijsberg, eronder vind je nog veel meer ellende 'Aderlating' voor Duitsland tegen Oranje:.

Vragen over Etymologie - GoeieVraa

een duurzaam verwarmingssysteem. door peter · 24 december 2019. Ik heb mijn jaren '30 woning gasloos, minder-dan-nul-op-de-meter, CO2 - en fijnstof besparend gemaakt met behulp van (standaard) isolatie maatregelen, 12 zonnepanelen, een zonneboiler, een pelletkachel-cv, een fijnstof filter en een stukje domotica een, gelukkig paar, het pronken met, hun, gewicht aderlating Stock Foto - Big Cheese Photo. bcp023-38 Fotosearch Stock Fotografie helpt u bij het snelle vinden van de perfecte foto! Onze zoekmachine omvat 69.200.000 royalty-vrije foto's, stock footage clips, digitale video's, vector clip-art beelden, clip-arts, achtergrond grafieken, medische illustraties en landkaarten gevoelige aderlating voor het culturele leven van de Friese hoofdstad, al genoot `Marijke-Muoi' (1688- 1765), de moeder van Willem IV, nog jarenlang bijzondere populariteit en voerde zij tot haar overlijden een hoge staat op het Princessehof. Maar vanaf 1765 was het definitief gedaan met Leeuwarden als hofstad. Burgertrot

Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten asjemenou [uitdrukking] (1950). De zevende druk van het Van Dale Groot woordenboek verschijnt in 1950 onder redactie van C. Kruyskamp (1911-1990) en F. de Tollenaere (1912-2009). Ze zijn de eersten die in een woordenboek het woord asjemenou opnemen, een elliptische uitdrukking van als je me nou die moet worden aangevuld met bijvoorbeeld.

Bekijk hier de vragen en antwoorden van de Grote Anoniem Quiz 201 Florence Nightingale Instituut - Verplegen in de thuiszorg. Thuiszorg is een koepelbegrip dat wijkverpleging, gezinszorg, kraamverzorging, ouderenzorg en zorg voor chronisch zieken en gehandicapten omvat. Nu ingrijpende wijzigingen in de zorg voor de deur staan, leidt het begrip thuiszorg nogal eens tot spraakverwarring

Als van iemand gezegd werd dat hij een kei in zijn hoofd had, werd daarmee bedoeld dat hij gek was. Met het verwijderen van de kei kon hij van zijn dwaasheid worden verlost. Dat de man in dit geval vooral van zijn geld zal worden verlost, kan worden opgemaakt uit de dikke geldbuidel die onderaan in beeld als veelbetekenend detail is toegevoegd 1 Een helikopterblik op onze geestelijke gezondheidszorg 1.1 De geschiedenis van de psychiatrie: een kort overzicht. Periode van afwijkend gedrag op geestelijk vlak = benoemd als krankzinnig, bezeten, zot o Bepaalde behandelvorm: de aderlating, warme baden, schedelvorming,..

Water Natuurlijk heeft hierdoor veel geleerd over wat mensen bezig houdt als het gaat om het maaien van bermen. Daar kunnen we wat mee, en daar doen we wat mee. Individuele aandacht voor alle reacties is niet mogelijk. Eén uitzondering wel. Juist omdat de persoonlijke beleving die in veel reacties doorklinkt hierin goed tot uitdrukking komt Als lid van een, extreem rechts georiënteerde, groepering is het hele pluche eigenlijk één grote brandstapel voor hem. Het enige dat waarom ik hem min of meer benijd, is zijn trots. Die nochtans verwerpelijke trots op al zijn veroveringen, zijn simpele zegeningen, zijn nietszeggende belevenissen, zijn verachtelijke opvattingen Aderlaten was lange tijd een beproefde behandeling als je ziek thuis lag. die voor het uitvoeren van een aderlating aan huis kwam, had de beschikking over een setje vlijmen. De vlijm, een zeer scherp mesje, vinden we tegenwoordig nog terug in de uitdrukking 'vlijmscherp'.. Als op de sabbat een mens besneden wordt, zodat de wet van Mozes niet wordt overtreden (λύω), bent u dan boos op mij omdat ik op de sabbat een mens Een aderlating voor de Paus en de Vaticaanse Bank toen deze dynamische groep van 550 miljoen voorgoed afscheidde van Jezus gebruikt voor zichzelf graag de uitdrukking Zoon des mensen. Als die engel overal geweest is, zal iedereen weten: onze toekomst zal anders zijn. Het zal niet de toekomst zijn die wij hadden gedroomd, De tweede man, de tweede keus zal aan het roer staan, een aderlating, een gevoelig verlies. Zo zullen ze nog lang herinnerd worden aan de God van Israël, die hen hard raakte en zo deed buigen voor Zijn macht

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat een alternatieve behandeling tot genezing leidt, dus de term geneeswijze is misleidend. De Geo (overleg) 18 mei 2015 10:47 (CEST) Van Dale omschrijft 'geneeswijze' als volgt: de handelwijze die men toepast ter genezing van een ziekte of kwaal De nieuwe natuurgeneeswijze (Bilz, Friedrich Eduard, [ca.1923]) (pag. 528) In zijn geheel te lezen Digitaal te doorzoeken Gratis toegankelijk Delpher.n In het begin van 1791 kon men in Den Haag wederom kennisnemen van het dierlijk magnetisme. Het was ook nu weer een Fransman, een 'jong edelman' die al langere tijd in Holland verbleef, die publiekelijk liet weten 'de kragt van het Dierlijk Magnetismus te bezitten, en met onbegrypelyke gevolgen te kunnen uitoeffenen.' 21 juni 2021. Water Natuurlijk Hollandse Delta startte medio mei een meldpunt Maai-misstanden. Velen reageerden. Verkeersveiligheid was onderdeel van de reacties. Van onzin, heeft niks met veiligheid te maken tot uitzicht op ander verkeer is wel belangrijk. De meesten weten niet wie de wegbeheerder is

De arbeidersklasse is in haar wezen een klasse van migranten, van verdrevenen, die zijn voortgekomen uit de bloedige vernietiging van de feodale productieverhoudingen. In het midden van de 18e eeuw overstijgt deze migratie de nationale grenzen. In de grote industriële concentraties van West-Europa begon het kapitalisme aan te lopen tegen het. dike man, konijn oor Stock Fotografie - Fotosearch Enhanced. k31988365 Fotosearch Stock Fotografie helpt u bij het snelle vinden van de perfecte foto! Onze zoekmachine omvat 69.400.000 royalty-vrije foto's, 336.000 stock footage clips, digitale video's, vector clip-art beelden, clip-arts, achtergrond grafieken, medische illustraties en landkaarten Als Romeinsch getalmerk 400 en met eene dwarsstreep er over 4000. Galenische aderlating, eene aderlating, die tot onmagt gedreven wordt een verward, niet zamenhangend, gesprek of geschrift, onzinnig gesnap, war- of brabbeltaal. Deze zonderlinge uitdrukking zou van een regtsgeding over eenen haan, aan zekeren Matthias toebehoorende. Zowel Prins als Jeugdprins dragen een zwart rokkostuum. Zo'n pak alleen maakt echter nog geen prins, pas wanneer de steek is getooid met de veren, de ketting om zijn nek hangt en hij de scepter stevig in eigen handen heeft, dan hebben we een Prins en een Jeugdprins. De Scepter geeft uitdrukking aan de symbolische macht van de prins

Puzzelwoordenboek - Woordenboek

 1. NL>EN: aderlating NL>EN: VAD NL>EN: schuin dak NL>EN: gASMETER NL>EN: uitdrukking NL>EN: vergeetachtig. Over ons. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten
 2. nebeelden (1627) - Amissa libertate laetior. [14] Amissa libertate laetior. [14] GENES. 29. 20. Servivit ergo Iacob pro Rachel septem annis, & videbantur illi pauci dies, prae amoris magnitudine
 3. Heerenkapsalon Eric . Ketelboetersteeg 29 2311 TN Leiden . 071-5128188 . Dinsdag t/m Vrijdag 8.00 uur - 17.00 uur Zaterdag 8.00 - 16.00 uu
 4. der gedoe. Maar als je moet betalen voor je spaargeld, ja, dan is die 5% op woningverhuur ineens interessant

Bijna de helft van de thuiswerkers krijgt geen vergoeding voor gekochte hardware van zijn of haar werkgever. Dat blijkt uit onderzoek van Multiscope. Daarbij gaat het onder meer om monitoren. gemakkelijk als je op vakantie gaat, maar óók voor de handel, onze export. Het vertrek van de Britten is een grote aderlating voor zowel Nederland als de EU. Nu het zover is, is het van Dat hoort beter tot uitdrukking te komen in de verschillende bevoegdheden van de Europese instituten De Motorola Moto Z2 Play is een middenklasse-smartphone waar je modules op kunt klikken. Hij heeft een oledscherm, prima uitbreidingsmogelijkheden en voldoende geheugen De grote hold-up op onze pensioenen. 14/06/2018. Tot 4 jaar langer werken aan een lager pensioenbedrag. En tot 7 jaar langer werken aan hetzelfde pensioen als vandaag op 56 jaar. Dat is, in synthese, waar we op termijn met de hervorming van de pensioenen der militairen naar zullen evolueren. Langer werken zal niet leiden tot een hoger, maar tot.

Als ik hem een suggestie aan de hand mag doen: in plaats van de suggestie te wekken dat zij meer van onze spullen zullen kopen als wij geld naar die landen overmaken, waardoor onze export zal stijgen, zou ik willen zeggen: laten we geen geld naar ze overmaken, maar laten we meer producten uit die landen importeren zodat het daardoor goed gaat met de economie In 1842 wordt het officieel Congregatie der Zusters van Liefde van Jezus en Maria, Moeder van Goeden Bijstand‟. Deze naam is gebleven tot op de dag van vandaag. Een kloosterinstelling zonder kloosterregel is niet denkbaar. Zo'n kloosterregel geeft duidelijk richting aan wat de kloosterlingen zelf voor ogen hebben BELGIUM - HOLLAND magazine. WINTER 2020/2021. Colofon Belgium-Holland magazine is een magazine dat wordt uitgegeven door het Nederlands-Belgisch Centrum / Belgium Holland Business Community en. Als je achternaam met een a begint en bovendien met twee a's, is dat negen van de tien keer het geval, schat ik zo in. In oktober 2017 bent u beëdigd als lid van de Eerste Kamer voor de PVV, eerst als tijdelijke vervanger van Martin van Beek en later als zijn opvolger, nadat hij op 26 augustus 2018 was overleden

Als je de beelden ziet, Met dit laatste project in Q4 heeft ons team dit tot uitdrukking proberen te brengen. De 12 kadewoningen en de 13 koopmanswoningen zijn allemaal ruime gezinswoningen Als die bom tot ontploffing komt zijn de rapen pas echt gaar. Target2 is het internationaal betalingssysteem waar de banken, Nationale Banken, en de ECB tot over de oren in de keten zitten. Als iemand in die keten niet meer aan de verplichtingen kan voldoen, dan blaast het hele systeem zichzelf op. En dat is nu precies wat er mogelijk staat te gebeuren aderlating = gevoelig verlies Voorbeeld: Het uitvallen van de spits was een aderlating voor de ploeg. ambetant = irritant, onprettig Voorbeeld: Wat ben je toch een ambetant mannetje! amicaal = als een vriend Voorbeeld: De docent gaat met veel leerlingen amicaal om. anderszins = anders, op een andere manie Als het kind dan nog niet door zijn ouders was teruggehaald (tegen vergoeding van de gemaakte kosten, uiteraard), In overdrachtelijke zin wordt de uitdrukking wel gebruikt om de plaats aan te duiden waar iets is ontstaan: Zo kende men aderschrode of aderlating. Een schrode was ook een afgeknipt stuk stof, strook, band of zwachtel Als men dit toch niet wil geloven, neem dan eens aan, dat een bepaald soort en wat is lachen en juichen anders dan een soort van vrolijk zingen en een uitdrukking van het genoegen dat in de ziel dat de ziekte een voorspoedige afloop krijgt. Wie weet, of de zieke niet gestorven zou zijn wanneer geen aderlating was toegepast. Hier.

Als de Wet goed zou worden toegepast zou er naar het belang van de kinderen én het gedrag van de ouders gekeken moeten worden. Lijkt wel een uitdrukking van youp van het hek. Kortom een dram op persoonlijk gebied voor de betrokkenen en een financiele aderlating voor de maatschappij Als Hij komt, zal Hij de Zijnen (naos) en dat is geen fysiek gebouw. In 1 Cor. 3:16 en 2 Cor. 6:16 zijn de enige plek in het Nwe Testament waar de uitdrukking 'tempel Gods' (ναος Θεου van de gehele mensheid Haar fiat gaf.. de dood van de valse profeet is de dodelijke wonde van het beest-systeem en aderlating van de. Wie gebruikt er nog een uitdrukking als ' kleinsteeds speelt. Terwijl Michael wordt afgevoerd naar het politiebureau, zet Megan alles op alles om haar broer vrij te krijgen. Als het dodental oploopt en de moorden steeds meer herinneringen aan hun volkeren hebben bij tijd en wijle een aderlating nodig om te. 1 Hoofdstuk 6 RELIGIE Inleiding Aangezien verreweg de meeste inwoners van de wijk rooms-katholiek zijn, ligt het voor de hand als eerste aandacht te schenken aan de ontwikkelingen van dit kerkgenootschap in Geleen-Zuid. Als startpunt van deze inleiding hebben we het jaar 1932 in een publicatie van Gus Aelfers genomen. Neerbeek kreeg toen een eigen kerk en t Kempke en Spaans Neerbeek (oude.

1. 2 KUNST- EN OUDHEIDKUNDIGE KRING - DEINZE BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS DER STAD DEINZE EN VAN HET LAND AAN LEIE EN SCHELDE Nr. SS. 3 Het verleden omhelzen is net zo fout als zich ervan losmaken. Prof. J. Van Herwaarden Het verleden waaiert niet open als een pauwestaart ; het komt tot leven met stukken en brokken, schoksgewijze. Monika Van Paemel (1712) II, p. 78: - ende als het in den bouw is, 't welk verstaan wort te beginnen van den 18 Julii tot den 12 Augusti. Id. (1608) II, 38: - als het in den bouw is, 't welck verstaan wordt te beginnen van den 7 July tot den 1 Augusti. bouwen, bouwen, 1. ploegen; het land is drie maal gebouwd = het land is drie maal geploegd. 2 In juni 2011 vonden de Dutch Doc Days plaats, een serie debatten en lezingen over documentaire fotografie met een focus op het thema To Be Continued, over de 'herfotografie', als methode toegepast door grootheden als Mark Klett, Bill Ganzel en Marcelo Brodsky.Ze waren te gast in Nederland, op uitnodiging van Frank van der Stok, de curator van de Dutch Doc Days Zou het gezin dezelfde voeding krijgen als de matroos, wiens voeding per jaar fr. 1.828 kost, dan zou het tekort fr. 760 bedragen; zou het gezin dezelfde voeding krijgen als de soldaat, wiens voeding per jaar fr. 1.473 kost, dan zou het tekort fr. 405 bedragen en zou het gezin dezelfde voeding krijgen als de gevangene, wiens voeding per jaar fr. 1.112 kost, dan zou het tekort fr. 44 bedragen

1. Als iemand droomt dat zijn arm lang is betekend het dat hij de mensen met vriendelijkheid en vrijgevigheid zal behandelen, want de Arabische uitdrukking: Zijn arm is langer dan de jouwe betekend dat hij guller dan jij bent. 2. Hout in een droom dragen betekent dat er geroddeld wordt Ik wilde niet rechtstreeks Prouty, als jarenlange vriend, aanvallen als 'fraudeur', maar dat aan hem langzamerhand een luchtje zat, stond vast. Ik zou met Stone na vele jaren vriendschap zelfs een botsing krijgen, omdat hij voortdurend grapjes zat te maken in de richting van mijn zogenaamde KGB-connectie, wat een verdere indicatie was dat hij, bij het maken van zijn film, omringd werd door.

Kuyt: 'Dit is een geweldige aderlating en het voelt als

Wil Heeffer laat haarscherp zien dat het teloorgaan van de beheerfuncties de oorzaak hiervan is. Om hiertegen in te kunnen gaan is een nieuwe mentaliteit nodig, een nieuw ethos dat de mensen bindt. De verwezenlijking daarvan kan niet in één klap gebeuren. Maar zonder bereidheid lukt het nooit Als je geïnteresseerd bent in de natuur, om het maar eens met een stereotiepe uitdrukking uit de jaren 80 uit te drukken of met de titelsong van Ian Dury, ADERLATING: het bloed dat bloeit AFSCHEID: voor even of altijd. En toch moest het uiteindelijk zover komen: op 27 september 1936 onderging de gulden een aderlating van 20 % . Colijn noemde deze operatie noodgedwongen en onnoemlijk zwaar. Behept met de ideologie van de bekrompen middenstander, huldigde Colijn de theorie dat de overheid moest doen wat een particulier moet doen als zijn inkomen vermindert: bezuinigen, de tering naar de nering zetten Irak is niet dood, het is niet alleen maar een woestenij, het land is niet slechts een arena voor buitenlandse invasies en bezetting of geopolitieke strijd. Het verzet en de protesten van de voorbije 25 jaar zijn revolutionair omdat menselijke waardigheid, humanisering en zelfbeschikking het tegengif vormen voor militarisme en bezetting

Als ik mijn vertrouwelijke spullen laat rond slingeren of weg want ik kan me zo voorstellen dat dit een aderlating is op hun budget ookal is het McLaren. Met excuus voor de uitdrukking Als pek.Een aderlating. Een nieuwe mens. Wij zijn veel van elkaar maar spreken af:geen voetnoten, maar dat is nu eenmaal een veel gebruikte uitdrukking - of over die keer dat mijn moeder alle drankvoorraad van mijn vader in het W.C. heeft leeg gegoten Als men droomt dat hij of iemand anders de handen met zeep wast kan dat uitgelegd worden als wanhoop of het verlies van hoop. De uitdrukking: Ik was mijn handen van jou met oeshân wordt gebruikt wanneer iemand alle hoop verloren heeft om iets goeds of nuttigs van een ander te krijgen Maar eerst de komende 6 weken een aderlating. Vooruitblik week 20. Het blijft een bijzonder lastige analyse door de zijwaartse beweging van de AEX in een bandbreedte van 25 punten. Daar kwam 11-5 een einde aan met een uitbraak resulterend in een voorlopige low op 13-5 AEX 678. Maar als een duveltje uit een doosje veerde de AEX op

een rib uit mijn lijf (herkomst en betekenis - Onze Taa

Zijn vader, Bastiaen de Rooij (1747-1804) met als toevoeging 'de Jongen', die in 1771 in Meeuwen trouwde met Geertruij Burghout (1745-1823) uit dat dorp, zal vast en zeker in een van deze boerderijen gewoond hebben, net als Bastiaan Biastiaanszoon zelf en zijn broer Jan de Rooij die een buurmeisje, Pietronella van Berkel, als bruid verkoos Om de evolutie van het Vlaams liberalisme, als uitdrukking van de Vlaamse gedachte binnen en aan de rand van de Liberale Partij, tijdens en onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog te begrijpen, moet niet alleen gewezen worden op de hierboven aangestipte bloei van talrijke nieuwe Vlaamsgezinde en liberale sociale organisaties tussen 1900 en 1914 (Liberaal Vlaams Verbond, Help U Zelve. Ik kom niet als vertoornd echtgenoot u rekenschap vragen van de eens gezworen trouw en uw tweede huwelijk als een misdaad aan te schrijven. Ik weet dat dit het werk is van uwe familie. Ook heeft men in Valladolid het gerucht van mijn [ 60 ] dood verspreid en dit hebt ge met te meer grond kunnen gelooven daar geen enkele brief van mij u van het tegendeel overtuigd heeft Het Urantia Boek Verhandeling 89 Zonde, offer en verzoening 89:0.1 (974.1) De primitieve mens vond dat hij in de schuld stond bij de geesten, dat hij loskoping nodig had. Zoals de primitieven het zagen, hadden de geesten rechtens nog veel meer tegenspoed op hen kunnen doen neerkomen Als iemand droomt dat zijn arm lang is betekend het dat hij de mensen met vriendelijkheid en vrijgevigheid zal behandelen, want de Arabische uitdrukking: Zijn arm is langer dan de jouwe betekend dat hij guller dan jij bent. Hout in een droom dragen betekent dat er geroddeld wordt

Zoekresultaten - etymologiebank

Original source (of this slightly mysterious document): http://www.stolk.nu/pa.htm Archived on Beijerpedia.com at: https://beijerpedia.com/archive/Puzzelwoordenboek. Aan De Heer Ridder Gustaf Wappers 's Konings Schilder. Weledele heer, Nu de gunst mijner landgenoten, mijnen arbeid bekronende, mij een plaats tussen onze vaderlandse schrijvers gegeven heeft, nu ik enigszins met vrijere stappen in de letterbaan mag voortgaan, behaag ik mij in het herdenken aan wie ik dit verschuldigd ben;—wie mij, nog ongekend, aanmoedigde en mij een deel zijns vernufts. -Als een winkel om 17.00 uur sluit zeg ik tegen mijn schoonzus dat die om 16.30 u dicht gaat. Zo'n duif verliezen is voor de grootste kampioen een aderlating. STICKERS DONCKERS 'No comment' is een veelbetekenende uitdrukking in Amerika

Encyclo, - F.A. Stoett - Nederlandsche spreekwoorden ..

Puzzelwoordenboek: M. maroderen - plunderen marodeur - stroper marokijn - geitenleer, saffiaan Marokkaan Arabier, Berber, Moor Marokkaans gerecht koeskoes Marokkaanse grensplaats - Oudja Marokkaanse havenplaats - Tanger Marokkaanse hoofdstad - Rabat Marokkaans kustgebied - rif Marokkaans leer mocarin, marokijn Marokkaans tuchthuis presidio. 21. Dijksynagoge aan de Rivierdijk Het college van B&W heeft de dijksynagoge aan de Rivierdijk aangewezen als gemeentelijk monument. Het besluit werd genomen, omdat het pand een fraaie weergave is van een unieke dijksynagoge; een bedehuis voor de weliswaar kleine Joodse gemeenschap in Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam uit de periode 1850-1920

Als des te schokkender wordt ervaren dat de dodelijke incidenten, waarbij messen de voorkeur lijken te genieten als wapen, schijnbaar willekeurig plaatsvinden en zonder reden van betekenis. Afgelopen maandag werd de 22-jarige Steven Bigby op klaarlichte dag in zijn hart gestoken in Oxford Street, de drukste winkelstraat van de stad Hier vind je allemaal korte artikelen over mens en maatschappij in de hoofdrubrieken: cultuur, filosofie, geografie, geschiedenis, godsdienst, levenswetenschap, techniek en natuurwetenschap Nee als het voorbij is dan realiseerde hij zich dat hij Johan in de kou liet staan gedurende de show. Nu gaat hij er met gestrekt been in bij Genee om het goed te maken met Johan. Het wordt is tijd dat mensen schijt gaan hebben aan labels als racisme en discriminatie. Als bange konijntjes zaten Gijp en Kieft daar aan tafel Als Fellow van Trinity werd van Newton verwacht dat hij na verloop van tijd een gelofte van trouw aan de anglicaanse kerk zou afleggen. Als voorbereiding hierop begon hij vermoedelijk rond 1672 met een studie van het christelijk geloof, dat hij met dezelfde grondigheid en diepgang onderzocht als de wiskunde en de natuurkunde