Home

Bouwvergunning Amsterdam

Wanneer heb ik een bouwvergunning nodig? - Gemeente Amsterda

Wanneer heb ik een bouwvergunning nodig? Voor bouwen en slopen hebt u vaak een vergunning nodig. Ook voor het kappen van een boom hebt u vaak een vergunning nodig. Tegenwoordig heet dat een omgevingsvergunning. Lees hier hoe u te weten komt of u een vergunning nodig hebt en hoe u deze aanvraagt U kunt ook contact opnemen via stadsarchief@amsterdam.nl. Bouwtekeningen, bouwdossiers en omgevingsvergunning van na 2010 tot augustus 2018. In stadsdeel Zuid zijn bouwdossiers en -tekeningen van 2010 tot en met (augustus) 2018 nog digitaal niet beschikbaar. De papieren dossiers moeten u opvragen uit het Bouwarchief. Dat werkt zo Voor bouwen en slopen hebt u vaak een vergunning nodig. Ook voor het kappen van een boom hebt u vaak een vergunning nodig. Tegenwoordig heet dat een omgevingsvergunning. U kunt zelf met een vergunningcheck zien of u zo'n vergunning nodig hebt. Kies hieronder uw activiteit om te lezen hoe het werkt Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Hoofdweg 191-H 1057CS Amsterdam 20 juli 2021 Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Roggeveenstraat 123 1013PR Amsterdam Welke Bouwvergunningen in Amsterdam verzorgen wij. AmstelBouwadvies verzorgt alle bouwvergunningen in Amsterdam. De onderstaande vergunningen verzorgen zeer regelmatig: Funderingsherstek, Kelderbouw, Nieuwbouw, Dakopbouw, Dakterras, Balkon, Gevelwijziging, Renovatie of wijzigingen, etc

Vergunningen, ontheffingen en - Gemeente Amsterda

Aboss Bouwadvies & Tekenbureau Amsterdam

Ik vertegenwoordig een bedrijf en wil Voor mijn eigen bedrijf of voor een particulier/ander bedrijf een vergunning aanvragen; De vergunningcheck doe Vergunning aanvragen voor (ver)bouwen. Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning gelden landelijke regels. Deze staan in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Daarin staan ook de indieningsvereisten. Bijvoorbeeld de bouwtekeningen en sterkteberekeningen die u nodig heeft voor de aanvraag 1017 MB Amsterdam Contact gegevens 020-73 72 675 contact@housecheck.amsterdam Openingstijden Maandag: 08:30-18:00 uur Dinsdag: 08:30-18:00 uur Woensdag: 08:30-18:00 uur Donderdag: 08:30-18:00 uur Vrijdag: 08:30-17:00 uur Zaterdag: Gesloten Zondag: Geslote Omgevingsvergunning. Amstelveen; Amsterdam; Aanbouw of uitbouw; Aanvraag vergunning; Balkon; Bedrijfsruimte; Bouwvergunning aanvragen; Dakkapel; Dakopbouw; Dakterras; Gevelreclame; Gevelwijziging; Monument; Muurdoorbraak; Nieuwe kozijnen; Omzetten zolder; Samenvoeging; Verbouwing; Over ons; Portfolio; Contac

Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan geen bouwvergunning worden verleend. 10. Ik wil mijn verbouwingsplannen graag met jullie doornemen, kan dat? Dat kan, U bent van harte welkom bij ons op kantoor op het Max Euweplein 30a te Amsterdam. We hebben elke vrijdag een inloop spreekuur van 9 tot 10 Omgevingsvergunning Amsterdam. Meer dan 15 jaar verzorgen wij alle soorten omgevingsvergunningen in Amsterdam (voorheen bouwvergunning of bouwaanvraag).. Klein, eenvoudig, ingrijpend, groot, nieuwbouw of monument wij verzorgen alle vastgoed- of bouwgerelateerde vergunningen in Amsterdam Amsterdam.nl. Velden met een blokje zijn verplicht. 0 100. Er is geen sessie gevonden. Mogelijk is de sessie verlopen. U kunt het formulier opnieuw invullen. Mocht deze foutmelding zich weer voordoen, controleer dan of uw browser cookies ondersteunt. Start het formulier opnieuw

Bepalingseisen voor daglicht worden aangepast op de Europese norm. U kunt reageren tot 15 augustus 2021. Voor bouwen is meestal een omgevingsvergunning (vroeger de bouwvergunning) nodig. In een aantal gevallen kunt u zonder vergunning (vergunningvrij) bouwen Je hebt een bouwvergunning nodig op het moment dat er constructieve wijzigingen worden doorgevoerd aan jouw woning. Denk aan het verwijderen van een draagmuur bij het bouwen van een aanbouw die dieper is dan 4,0 m, of van een dakterras. De vergunning vraag je aan via het Omgevingsloket Amstelada Amsterdam Aboss Aboss Aboss bouw Shipping services B&B Amsterdam . De bouwvergunning is een omgevingsvergunning. Sinds 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) ingegaan. Hierbij zijn ruim 25 vergunningen op het gebied van bouwen, wonen, ruimte en milieu vervangen door één nieuwe vergunning: de. Aanvraag omgevingsvergunning Amsterdam Heeft u plannen om uw woning te verbouwen, dan heeft u in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning (bouwvergunning) nodig. HouseCheck is expert op het gebied van het voorbereiden en aanvragen van een omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Provincialeweg 36 Amsterdam. Woensdag 29 augustus 2018. Provincialeweg 36, 1108AB Amsterdam. Provincialeweg 36, 1108 ab: de beslissing op de aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen.

Heb ik een vergunning nodig voor - Gemeente Amsterda

Kennisgevingen en bekendmakingen - Gemeente Amsterda

 1. Omgevingsvergunning Spinozastraat Amsterdam. Woensdag 14 juli 2021. Spinozastraat , 1018HJ Amsterdam. Verleende watervergunning voor het lozen van grondwater in verband met het keuren van een sprinklerbron, ter hoogte van spinozastraat 49, 1018 hj amsterdam - agv - wn2021-002793
 2. stallatie, een vlaggenmast.
 3. Omgevingsvergunning. Voor het bouwen of wijzigen van uw pand in de gemeente Amsterdam heeft u (bijna) altijd een omgevingsvergunning nodig. Doe de vergunning-check om te bepalen of een omgevingsvergunning noodzakelijk is. Wij assisteren u vervolgens graag bij het aanvragen van een van de volgende omgevingsvergunningen
 4. gsplan 'Westerpark-West'
 5. Aanvraag omgevingsvergunning Amsterdam. Bij een verbouwing komt het vaak voor dat er een constructieve ingreep gedaan moet worden en daarbij constructieberekeningen gedaan moeten worden
 6. Omgevingsvergunningaanvraag . Als de Architect heb ik veel ervaring met verschillende soorten vergunningen in Amsterdam. Voor een funderingsherstel heeft u een bouwvergunning nodig. Dit was in 2010 nu gebundeld in een omgevingsvergunning (wabo)

Bouwkundige keuringen Amsterdam. Helder beeld van de bouwkundige staat van uw woning en de te verwachten onderhoudskosten. Door ervaren bouwkundig ingenieur. Op jaarbasis voeren wij ruim 1000 inspecties uit en vragen ruim 200 omgevingsvergunningen (bouwvergunning) aan. Bouwkundig ingenieurs Bepalingseisen voor daglicht worden aangepast op de Europese norm. U kunt reageren tot 15 augustus 2021. Voor bouwen is meestal een omgevingsvergunning (vroeger de bouwvergunning) nodig. In een aantal gevallen kunt u zonder vergunning (vergunningvrij) bouwen Online vergunningaanvraag en melding. Snel en digitaal een vergunning aanvragen of melding doen, bijvoorbeeld voor een nieuwe dakkapel, een nieuw bedrijfspand, plaatsing van een beschoeiing of een activiteit op of aan een dijk. Het kan met Omgevingsloket online

Bestemmingsplannen Amsterdam. Op deze pagina vindt u de bestemmingsplannen van Amsterdam. Deze bestemmingsplannen zijn digitaal gepubliceerd. Dit overzicht wordt aangeboden door ROgeo. Gebruik de knop Bekijk of Naar de kaart voor detailinformatie of om de kaart te bekijken. Mis je een plan Met behulp van de vergunningcheck kan een algemene indicatie worden verkregen of een omgevingsvergunning, watervergunning/melding nodig is. Hoewel aan het opstellen van de vragen in de vergunningcheck zeer veel zorg is besteed, kan de aan de gegeven antwoorden ontleende uitkomst geen absolute zekerheid bieden aan degene die het project wil verrichten Maak uw keuze: Ik doe zelf mijn aanvraag/. melding of vergunningcheck. Ik wil optimaal resultaat en vraag hulp van Omgevingscoach

Gemeente Amsterdam: Ontwerpbesluit 'Omgevingsvergunning Haarlemmerweg 514' Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken bekend dat zij, gelet op de artikelen 2.1, 2.2 en 2.12 van de Wabo, voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan Paasheuvelweg 4, 1105 BH: aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van naamsaanduiding op de zijgevel van het kantoorpand door middel van folie, datum ontvangst 20-02-2020; Dossiernummer 4969985. Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken

U kunt de omgevingsvergunning aanvragen via de website van uw gemeente of via Omgevingsloket online. Dit geldt voor particulieren en bedrijven. Op deze site kunt u ook de vergunningcheck invullen om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft. U kunt op Omgevingsloket online ook volgen wat de stand van zaken van uw aanvraag is Anderzijds is het beoordelingskader door de gemeente Amsterdam vastgelegd in de Bouwverordening en de door de gemeenteraad vastgestelde welstandsnota De Schoonheid van Amsterdam. Omgevingsvergunning Indien u een bouwwerk wilt oprichten, veranderen of renoveren of als u iets in de openbare ruimte wilt aanbrengen of wijzigen, dan heeft u volgens de wet daarvoor in bijna alle gevallen een. Dijkgraafplein 2 te Amsterdam, verleend voor het plaatsen van een kantoorcontainer ten behoeve van een maatschappelijke functie voor een termijn van twee jaren, met ingang van de dag na bekendmaking van dit besluit, verzonden op 10 juni 2021, OLO 5926413.. Het besluit en bijbehorende stukken kunnen via de e-mail ontvangen worden, door op onderstaande blauwe knop te klikken

Bouwvergunning Amsterdam Omgevingsvergunning Bouwaanvraa

 1. g tot wonen, verzonden 28 juli 2020. Dossiernummer Z2020-Z000447. OLO-nummer 4490179. Het besluit en bijbehorende stukken kunnen via de e-mail ontvangen worden, door op onderstaande blauwe knop te klikken
 2. Aanvraag omgevingsvergunning Amsterdam. 020 73 72 675 contact@housecheck.amsterdam Maandag - Vrijdag: 08.30 - 18.00 Home; Diensten. Omgevingsvergunning Dakterras; Omgevingsvergunning muurdoorbraak; Omgevingsvergunning kozijnen vervangen; Omgevingsvergunning berging.
 3. Aanvraag omgevingsvergunning Amsterdam. Maandag: 08:30 - 18:00 uur Dinsdag 08:30 - 18.00 uur Woensdag: 08:30 - 18.00 uu
 4. HouseCheck is expert op het gebied van het voorbereiden en aanvragen van een omgevingsvergunning. Wij zorgen voor de benodigde bescheiden, dienen de aanvraag voor u in en voeren overleg met de Gemeente. Onze bouwkundige tekeningen en constructieberekeningen worden door alle overheidsinstanties erkend en zijn conform de huidige regelgeving

Aanvraag omgevingsvergunning Schubertstraat 18. Stadsdeel Zuid -2 oktober 2019. Schubertstraat 18, Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020. Locaties. 1077GS18. route naar deze locatie. Bekendmakingen Amsterdam

Aanvraag omgevingsvergunning Amsterdam HouseChec

WABO Amsterdam Aanvraag omgevingsvergunning reclameborden, zonneschermen met logo`s aanvragen het omzetten bergruimtes naar verblijfsruimtes, het omzetten zolderruimtes, betaalbare kwaliteit en korte levertermijnen muurdoorbraak maken - WABO aanvraag naar de kamers met woonfunctie het omzetten kelderruimtes,omgevingsvergunning naar wonin Voor een conceptaanvraag omgevingsvergunning hoeft u minder gegevens aan te leveren dan bij een aanvraag omgevingsvergunning. U moet de volgende bijlagen uploaden: Bij welstand - Geveltekeningen, doorsneden en plattegronden van de bestaande en nieuwe toestand, schaal 1:100 - Detailtekeningen van gezichtsbepalende delen, schaal 1:5/1 Aanvraag omgevingsvergunning Da Costakade 202 1053XH Amsterdam. Adres: Da Costakade 202 1053XH Amsterdam. Omschrijving: realiseren van een frans balkon en dubbele deuren aan de achterzijde op de 1e verdieping. Datum ontvangst: 02-07-2021. Zaaknummer: Z2021-W003352. OLO nummer: 6212427 Aanvraag omgevingsvergunning Amsterdam. Werkgebied. HouseCheck is gevestigd in het centrum van Amsterdam. Wij zijn voornamelijk actief in Amsterdam en omstreken, maar we gaan natuurlijk ook graag buiten Amsterdam aan de slag

In Amsterdam betreft dit uiteraard een omgevingsvergunning voor een balkon aan de achtergevel. Veelal bedraagt de maximale diepte 2m. Afhankelijk van het soort kap kan er ook een omgevingsvergunning worden verkregen voor een balkon achter de kapverdieping. In deze omgevingsvergunning zal AmstelBouwadvies tevens de toegang naar het balkon aanvragen • omgevingsvergunning met toepassing art. 2.12 lid 1 sub a, onder 3 (dit betreft de zwaardere afwijkingen van een bestemmingsplan waarbij een zogenoemde 'uitgebreide voorbereidingsprocedure' moet worden gevolgd en altijd een zware ruimtelijk onderbouwing noodzakelijk is) Buiten behandeling stellen van aanvraag omgevingsvergunning Merwedeplein 1A 1078NA Amsterdam. Adres: Merwedeplein 1A 1078NA Amsterdam. Omschrijving: voor het vervangen van ramen en kozijnen op de derde en de vierde verdieping aan de voorzijde van het gebouw met behoud van bestemming daarvan tot woning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam heeft het voornemen een omgevingsvergunning te verlenen, met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, sub a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de activiteit het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, op de locatie Sloterweg 842 t/m 848 (1066CP) in Amsterdam

Dakramen kunnen in monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten niet vergunningsvrij geplaatst worden. In dat geval is het handig om contact op te nemen met de gemeente en te vragen naar de persoon die monumentenzorg behandelt. Overleg met hem of haar wat de handigste manier is. Mail hem/haar foto's van het monument en geef op de foto de. Aanvraag omgevingsvergunning Hettenheuvelweg 26, 1101 BN Amsterdam. Adres: Hettenheuvelweg 26, 1101 BN Amsterdam. Omschrijving: het kappen van 12 bomen i.v.m. het realiseren van een droge bouwkuip en bouwplanontwikkeling. Datum ontvangst: 12-07-2021. Zaaknummer: Z2021-ZO001607 Aanvraag omgevingsvergunning Weesperkarspel L 12401 t.b.v. Bijlmerdreef 1013, 1103 TW Amsterdam Adres: Weesperkarspel L 12401 t.b.v. Bijlmerdreef 1013, 1103 TW Amsterdam Omschrijving: het verbreden v/d Bijlmerdreef (KW1013) met ca. 2,8 meter i.v.m. het verlengen v/d in- en uitvoegstrook richting Dolingadreef (t.b.v. Bijlmerdreef 98

Ik wil (een deel van) een pand slopen - Gemeente Amsterda

 1. Aanvraag omgevingsvergunning Johan Cruijff Boulevard 177, 1101 EJ Amsterdam, Loperweg 3, 6101 AE Echt, Postbus 1750, 6201 BT Maastrich
 2. Aanvragen omgevingsvergunning in Amsterdam Door de vele aanvragen in de verschillende stadsdelen, voor verschillende soorten panden en alle verschillende bouwplannen of activiteiten, zullen wij met veel kennis uw aanvraag begeleiden
 3. gsplan

Bekendmakingen gemeente Amsterdam - Bekendmakingen Amsterda

 1. U vraagt een omgevingsvergunning aan op de website van het Omgevingsloket Online. U kunt uw aanvraag helemaal digitaal indienen met DigiD. Als organisatie kunt u met eHerkenning bij het Omgevingsloket Online inloggen. De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) voert voor de gemeente Gouda de bouw- en woningtoezichttaken uit
 2. Omgevingsvergunning Monument of Rijksmonument. Voor vrijwel alle wijzigingen aan een monument is een omgevingsvergunning monument noodzakelijk. Voor Rijksmonumenten en Gemeentelijk monumenten zijn de regels het strengst. Bij een beschermd stadsgezicht is er iets meer vergunningsvrij mogelijk. Bepaald onderhoud kan vergunningsvrij worden.
 3. gsplan, u krijgt altijd een vergunning (mits welstand uw plan goedkeurt); Een dakopbouw is via een omwegje geregeld in het bestem

Omgevingsvergunning Amsterdam Maatwerk Bouwadvie

Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Gerard Doustraat 64-3 1072VV Amsterdam. Adres: Gerard Doustraat 64-3 1072VV Amsterdam. Omschrijving: voor het veranderen van de indeling van de zolderverdieping naar een zelfstandigewoning met de toegangsdeur op de derde verdieping van het gebouw Geen privaatrechtelijke belemmeringen bij bouwvergunning Amsterdam Beachhotel Zandvoort. Het college van de gemeente Zandvoort laat aan de gemeenteraad weten dat de afgegeven bouwvergunning aan het Amsterdam Beachhotel voldoet aan het bestemmingsplan. Eerder heeft voorman Marco Deen van de PVV Zandvoort de kwestie aangezwengeld omdat Deen vindt. Het stadsdeel West van Amsterdam heeft op 6 november 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen, voor het bouwen van een kiosk. Het bouwen van een kiosk op het Barentszplein is in strijd met de voorschriften van het bestemmingsplan maar als de oppervlakte van de kiosk niet meer dan maximaal 50 vierkante meter bedraagt, kan het door een binnenplanse afwijking toch worden aanvaard Omgevingsvergunning brandveilig gebruik. Een gebouw moet altijd voldoen aan de regels van het Bouwbesluit. In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig. De omgevingsvergunning is nodig in situaties met een hoog risico, zoals gebouwen waar veel mensen samenkomen Let op: Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd en werken samen. U wordt daarom soms doorgeleid naar de website van de gemeente Amsterdam. Als u duurzaam gaat verbouwen kunt u in aanmerking komen voor korting op de leges voor een omgevingsvergunning

Maken bouwtekening - Werkspot

Voor het bouwen van een tuinhuis of blokhut is in een aantal gevallen een bouwvergunning nodig. Maar zeker niet in alle gevallen moet je een bouwvergunning aanvragen. tuinhuisjes en blokhutten vallen onder de regels voor bijgebouwen. Deze onderscheiden zich van bijvoorbeeld een aan- of uitbouw doordat bijgebouwen niet aan de woning zijn vastgebouwd 2 Voor zover een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, kan Onze Minister het bevoegd gezag verzoeken binnen een daarbij aangegeven termijn de omgevingsvergunning of voorschriften van de omgevingsvergunning te wijzigen, indien zich in de betrokken inrichting een voorval als bedoeld in artikel 17. En heb je geen bouwvergunning nodig dan hoef je de bouw van je tuinhuis ook niet aan te melden bij de gemeente. Er bestaat tegenwoordig geen meldingsplicht meer. Overigens betekent het niet nodig hebben van een bouwvergunning nog niet dat je je niet aan bepaalde regels moet houden

Omgevingsvergunning in Amsterdam regelen? Goed advies

 1. bouwvergunning aanvragen,architect bouwvergunning aanvraag, bouwkundig tekenwerk snelle levering aanvragen bouwvergunning,architect Constructie berekeningen buro aanvraag bouwvergunning, bouwaanvraag tekeningen, Constructie berekeningen buro bouwtekening WABO omgevings vergunning, tekenburo Goedkoopste tekenwerk Amsterdam
 2. Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Weesperzijde 135-3 1091ES Amsterdam, Weesperzijde 135-3 1091ES Amsterdam het verplanten van één boom in de openbare ruimte t.h.v. Weesperzijde 135 Bekendmakingtype: omgevingsvergunning Locatie: Publicatiedatum: 2021-06-1
 3. Resultaten. Filter op opties. Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Wingerdweg 109 1032AC Amsterdam verbouwing Woonhuis Bekendmakingtype: overig Locatie: Publicatiedatum: 2021-07-08. Besluit Ligplaatsvergunning Westerdok 55 Z/20/1841226 Bekendmakingtype: ligplaatsvergunning Locatie: Publicatiedatum: 2021-02-10
 4. Gemeente Amsterdam Kenmerk: 4381743 Pagina 6 van 14 Een routebeschrijving vindt u op amsterdam.nl Beoordeling van het project Bouwen (artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo) Voor de activiteit 'bouwen' is een omgevingsvergunning nodig
 5. Bouwvergunning in Amsterdam Alles over een bouwvergunning aanvragen in Amsterdam. zaterdag 9 juni 2012. Alles over het aanvragen van een bouwvergunning in Amsterdam. Wij regelen de aanvraag van de bouwvergunning snel, deskundig en betaalbaar. Lees de recensies van vele tevreden klanten onderaan de pagina
 6. g daarvan tot één woning Bekendmakingtype: omgevingsvergunning Locatie: Publicatiedatum: 2021-06-1
 7. Omgevingsvergunning Ruyschstraat Amsterdam. Vrijdag 25 juni 2021. Ruyschstraat , 1091CD Amsterdam. Omzetten van de zolderruimte naar een verblijfsruimte ten behoeve van de woonfunctie

Omgevingsvergunning. Als je gaat bouwen of bij verbouw krijg je te maken met bouw regelgeving. Deze regels zijn vastgelegd in de Woningwet. De hoofdregel is dat er in principe pas gebouwd mag worden als er een vergunning is verleend door de gemeente. Voor een aantal bouwwerken is geen vergunning nodig, mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet De bouwvergunning wordt aangevraagd nadat het ontwerp helemaal is uitgewerkt volgens de meeste recente bouwregels. Zo is het bouwwerk veilig te gebruiken en kunt u zonder zorgen genieten van uw woning of ander soort project. 4. Amsterdam, Nederland. Uitstekende ervaring met Draftmen

Eindhoven krijgt er 34 zorgappartementen bij aan de Oude

Omgevingsvergunning aanvragen Amsterdam - Ervaren partij

Milieuadviseurs die u graag van dienst zijn bij het aanvragen van de Wabo omgevingsvergunning. SafetyNet Consultants zijn specialist op het gebied van het aanvragen van een Wabo omgevingsvergunning (milieu). Door een vergunningscheck komt u snel te weten komen of u voor uw werkzaamheden of plannen een vergunning nodig hebt of dat het alleen bij een melding Activiteitenbesluit kan blijven Het regent steeds vaker harder. Daardoor kunnen straten, kelders, woningen en gebouwen onderlopen. Om schade te voorkomen, werken we samen met ons netwerk hard aan een rainproof Amsterdam. De gemeente en Waternet zorgen ervoor dat het hemelwater in de openbare ruimte snel weg kan stromen. Werkzaamheden in de openbare ruimte worden meteen regenbestendig ingericht Omgevingsvergunning in 4 stappen. invullen, uploaden, en wij doen de rest. Wel of geen vergunning? Doe de vergunningscheck Wil je een bouwtekening opvragen? Heb je een bouwtekening van je pand nodig? Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een omgevingsvergunning?Dit kun je doen bij je gemeente. Van de meest voorkomende gemeenten hebben we hier een overzicht gemaakt, zodat je snel op de juiste pagina bent

Bijgebouw: tuinhuis, schuur, garage of buitenkeuken Een tuinhuis, schuurtje, carport, garage, overkapping, buitenkeuken: allemaal bijgebouwen die u vergunningsvrij mag neerzetten in het achtererfgebied. Van belang voor een bijgebouw is: de plek op het perceel het oppervlak de hoogte de afstand tot het hoofdgebouw (voor een bijgebouw met kap is dit minimaal 4 meter) bij beschermd [ Omgevingsvergunning. Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn verschillende vergunningen en ontheffingen samengevoegd in één vergunning: de omgevingsvergunning. Voor gewoon onderhoud, gericht op het behouden van wat er is, en een aantal wijzigingen aan rijksmonumenten is geen omgevingsvergunning nodig Online bouwzaken regelen: omgevingsvergunning, bouwtekening, constructieberekening, bouwvergunning. Simpel, snel & voordelig. Bekijk ons stappenplan Legeskosten omgevingsvergunning die betrekking hebben op specifieke activiteiten: De kosten van een omgevingsvergunning zijn ook afhankelijk van een aantal specifieke activiteiten. Welke dat zijn lees je hieronder. 1300 euro Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk Vergunningsvrij. Vergunningsvrij bouwen is vanaf 2014 makkelijker geworden want een dakkapel, zorgwoning in de tuin, garage ombouw en andere verbouwingen zijn vaker vergunningsvrij. De activiteiten waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, worden geregeld in het Besluit omgevingsrecht

‘Dakconstructie AZ-stadion was veel te licht gebouwd

Omgevingsloket online - Startpagin

Vergunningsvrij bouwen. Over het algemeen geldt dat u voor iedere wijziging aan uw beschermde monument een omgevingsvergunning nodig hebt. Voor een aantal werkzaamheden aan rijksmonumenten is geen vergunning nodig. Gemeentelijke, provinciale of rijksmonumentale panden in een beschermd stads- of dorpsgezicht vallen onder de regels voor. Met Bouwleges.nl kunt u voor een aanvraag van een omgevingsvergunning gratis de basis legestarieven doorrekenen. Met deze berekening kunt de zien of uw gemeente de juiste tarieven in rekening brengt. Met het kostendekkenheidsonderzoek brengt Bouwleges.nl de kostendekkendheid van de gemeentelijke legesverordening in kaart. Jaarlijks analyseert. omgevingsvergunning Nieuw-Amsterdam, Zijtak 1-4a vastgesteld 01-06-2017 Bekijk Naar de kaart bestemmingsplan Nieuw-Amsterdam, Zijtak OZ 56 vastgesteld 24-05-2017 Bekijk Naar de kaar In de Beleidslijn gemeente Amsterdam voor de omgevingsvergunning (milieuactiviteit) in het kader van de Wet Bibob zal de tweede categorie worden toegelicht. Het bouwen van een bouwwerk De hoofdregel, artikel 2.1, eerste lid onder a Wabo, bepaalt dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning een project. De omgevingsvergunning bestaat sinds 1 oktober 2010 en vervangt een aantal vergunningen en ontheffingen. Vroeger had u meerdere vergunningen nodig voor bijvoorbeeld bouwen, kappen, milieu, reclame en gebruik. U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket Online

Tekening uitbouw van 15m2 tbv vergunningaanvraag - Werkspot

Vergunning aanvragen voor (ver)bouwen Bouwregelgeving

De gevraagde omgevingsvergunning moet dan in beginsel worden geweigerd, ook als de aanvraag verder past binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan. Dat volgt uit artikel 2.10, lid 1, onder d, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dit is voor de aanvrager van een omgevingsvergunning vaak moeilijk te begrijpen Alleen bij een bouwvergunning die in fasen wordt verleend, geldt een geldigheidsduur van Rijkswege. Op basis van de Woningwet mag een gemeente een bouwvergunning eerste fase, indien er nog geen aanvraag tweede fase is ontvangen, intrekken na één jaar. Na twee jaar vervalt een bouwvergunning eerste fase automatisch van rechtswege Al sinds 2009 is Reykswacht Projectrealisatie actief in Amsterdam en omstreken. Afgelopen jaren hebben we dan ook goed contact met diverse buitendienstambtenaren onderhouden. Hierdoor is de benodigde kennis in huis om de aanvraag van een omgevingsvergunning vlot te laten verlopen Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk, in een beschermd stads- of dorpsgezicht (art 1 lid 1 onder h Wabo) of in gevallen waarin dit in het bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald (art. 2.1 lid 1 onder g Wabo) Een omgevingsvergunning waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is

Tarieven - Omgevingsvergunning Amsterda

Omgevingsvergunning aanvragen. U vraagt een omgevingsvergunning aan bij uw gemeente of via Omgevingsloket online. De kosten hiervan verschillen per gemeente. Ook de toegestane afmetingen van de buitenreclame verschillen per gemeente. Check dat bij uw gemeente. Bij uw aanvraag meldt u: waarom u reclame wilt plaatsen Omgevingsvergunning: inrit of uitrit aanleggen. Deze informatie is geplaatst door. Antwoord voor bedrijven < 1 min lezen. Wilt u een inrit of uitrit van uw pand naar de openbare weg binnen de gemeente aanleggen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig Check de Welstandsnota. Uw aanvraag moet voldoen aan de welstandsnota van de gemeente Leidschendam-Voorburg. De welstands- en monumentencommissie geeft advies aan burgemeester en wethouders over het uiterlijk van bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd. Bekijk de criteria voor fietsenberging (in de voortuin) of een dakkapel De bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning Osdorperweg 565, is gedaan door overheidsinstantie Amsterdam, met omschrijving: Aanvraag omgevingsvergunning Osdorperweg 565, Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen

Uwomgevingsvergunning door AmstelBouwadvie

Vergunnings type: omgevingsvergunning De bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning Pieter Calandlaan 86-1 tot en met 3 is gedaan door overheidsinstantie Amsterdam, met omschrijving: Aanvraag omgevingsvergunning Pieter Calandlaan 86-1 tot en met Sloopbedrijf Amsterdam kan u van dienst zijn met al het sloopwerk dat komt kijken tijdens een verbouwing of renovatie. Badkamer slopen, keuken verwijderen, vloertegels verwijderen, muur doorbreken, vloer slopen, tapijt en laminaat verwijderen en een compleet huis strippen zijn de meest aangevraagde offertes bij Sloopbedrijf Amsterdam

Uitbreiding garagebedrijf Bunnik | Invepro

FAQ Omgevingsvergunning - Omgevingsvergunning Amsterda

De bekendmaking Aanvraag omgevingsvergunning Archimedesweg 5-H is gedaan door overheidsinstantie Amsterdam, met omschrijving: Aanvraag omgevingsvergunning Archimedesweg 5-H Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen Vergunnings type: omgevingsvergunning De bekendmaking Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Burgemeester Vening Meineszlaan 8 is gedaan door overheidsinstantie Amsterdam, met omschrijving: Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Burgemeester Vening Meineszlaan Vergunnings type: omgevingsvergunning De bekendmaking Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Helderingstraat 1, 3 en 5 en de Spoordijk is gedaan door overheidsinstantie Amsterdam, met omschrijving: Besluit omgevingsvergunning reguliere procedure Helderingstraat 1, 3 en 5 en de Spoordij Bouwtekening omgevingsvergunning voor uw dakkapel nodig? Vergunning&Dakkapel ontzorgt u volledig. Wij verzorgen de complete set tekeningen voor de aanvraag omgevingsvergunning van uw dakkapel(len), dienen de aanvraag omgevingsvergunning digitaal in via het omgevingsloket en verzorgen de communicatie met de gemeente Referenties 2019. Zuideinde , Wormerveer, omgevingsvergunning voor een vijftal extra appartementen. Patio wordt gecreëerd om de appartementen van daglicht te voorzien; Haarlemmerdijk, Amsterdam, omgevingsvergunning voor een 5tal appartementen op de 1e en 2e verdieping van het gebouw. Tevens zullen we op de 1e en 2e verdieping dakterrassen.

Details - Fotoalbum - Posthumus Bouwprojecten nabij Amsterdamdakdoorvoer van airco op schuin dak - Werkspot

Omgevingsvergunning Amsterdam Snel en goed resultaa

91995.307 389537.0 225536.94318513 493424.000465207 128258.0 489545.0 128258.0 489545.0 2885179 divers overig Besluit apv vergunning Verleend Dorpsweg Ransdorp 60 TVM met vakken, Dorpsweg Ransdorp 60-64 en 51 (beide kanten van de straat), 20-7-2021 t/m 27-8-2021 tussen 6:00 en 19:00 uur, Dorpsweg Ransdorp 60 https://zoek.officielebekendmakingen. Contact Sloopbedrijf Amsterdam. Wegens de feestdagen zijn wij momenteel gesloten en is het niet mogelijk om contact op te nemen of een offerte aan te vragen. Vanaf Maandag 4 Januari kunt u hier weer een vrijblijvende offerte aanvragen voor al uw sloopwerkzaamheden